MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

Month: July 2020

रेशीम शेती – विविध योजना | Silk farming schemes

रेशीम शेती – विविध योजना राज्यातील रेशीम शेती उद्योगासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये रेशीम शेती प्रशिक्षण, अभ्यास दौरा, निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा यासारख्या […]

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना | Empowerment and self-esteem plan

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना दारिद्रय रेषेखाली अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमिहीन शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत, या कुटूंबाचे सबलीकरण व त्यांचा स्वाभीमान […]