Some suggestions for 2nd appeal under the Right to Information Act 2005 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ खाली 2रे अपील करण्यासाठी काही सूचना | माहिती अधिकार अपील अर्ज कधी व कोठे दाखल करावे

 माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ खाली 2रे अपील करण्यासाठी काही सूचना

माहीती अधिकारचे अपील कधी दाखल करावे

 1. जर तुम्हाला प्रथम अपीलीय अधिकार्‍याचा निकाल समाधानकारक वाटत नसेल तर
 2. जर सरकारी अधिकार्‍याने दिलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी आहे असे वाटत असेल तर
 3. जर लोक माहिती अधिकारी किंवा/आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी तुमचा माहिती मिळविण्यासाठीचा अर्ज नाकारला असेल तर
 4. जर अपीलीय अधिकार्‍याने दिलेल्या मुदतीमध्ये अर्जावर काही ही निर्णय दिलेला नसेल तर
 5. जर सहाय्यक लोकमाहिती अधिकार्‍याने राज्य/केंद्रीय लोकमाहिती अधिकार्‍याकडे किंवा राज्य/ केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज पाठवण्यास किंवा स्वीकारण्यास नकार दिलेला असेल तर
 6. जर सरकारी अधिकार्‍याने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती देतांना घेतलेली फी अवाजवी आहे असे तुम्हांला वाटत असेल तर
Some suggestions for 2nd appeal under the Right to Information Act 2005 | माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ खाली 2रे अपील करण्यासाठी काही सूचना | माहिती अधिकार अपील अर्ज कधी व कोठे दाखल करावे

माहिती अधिकार अपील अर्ज कोठे दाखल करावे –

 • राज्य माहिती आयोगाकडे (जर प्रकरण राज्याच्या सरकारी अधिकार्‍यांशी संबंधित असेल तर)
 • केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (जर प्रकरण केंद्राच्या सरकारी अधिकार्‍यांशी संबंधित असेल तर)

माहितीच्या अधिकारांतर्गत अपीलासाठी मुदत

 • प्रथम अपीलीय अधिकार्‍याने केलेला शेवटचा पत्रव्यवहार (निकाल किंवा विनंती नाकारल्याचे पत्र) मिळाल्याच्या तारखेपासून किंवा ठरवून दिलेली तारीख उलटल्यावर ९० दिवसांच्या आत
 • अपीलकर्त्याला माहिती न देण्याचे कारण राज्य/केंद्रीय माहिती आयोगास मान्य असल्यास ९० दिवसांनंतर ही अपील करता येते.

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अपीलासाठी अर्ज लिहिणे –

 • एका पांढर्‍या कागदावर तुमचा अर्ज लिहा किंवा इंडिया डेव्हलपमेंट गेटवे पोर्टलवरून अर्ज डाउनलोड करा.
 • अर्ज हस्‍तलिखित किंवा टंकलिखित असू शकतो.
 • अर्ज इंग्रजी किंवा हिंदीत (केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पाठवायचा असेल तर) किंवा त्या विशिष्‍ट राज्याच्या (राज्य माहिती आयोगाकडे पाठवायचा असेल तर) अधिकृत भाषेत असावा.

अर्जाच्‍या फॉर्मची तयारी करणे

 • हवी असलेली माहिती अर्जात विहित नमुन्यात स्पष्टपणे नमूद करावी,
 • एका पानावर अनुक्रमणिका तयार करा आणि त्यामध्ये अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांची पृष्ठक्रमांकासह नावे लिहा,
 • प्रत्येक कागदपत्राच्या ५ प्रती तयार करा (2र्‍या अपीलाचा अर्ज, माहितीची विनंती, 1ल्‍या अपीलाचा अर्ज, लोकमाहिती अधिकार्‍याला फी दिल्याचा पुरावा, इ.) आणि त्या स्वसाक्षांकित करा. तुम्ही स्वतःसाठी आणखी एक प्रत तयार करू शकता.

माहितीचा अधिकार अर्ज कसा पाठवावा?

 1. अर्ज ५ प्रतींसह केवळ रजिस्टर पोस्टाद्वारेच पाठवावा.
 2. तसेच अर्जासोबत पोचपावती देखील जोडा.
 3. केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज ऑनलाईन ही पाठवाता येतो. त्यासाठी येथे क्लिक करा.

माहिती पुरविण्यासाठी कालमर्यादा

 • सर्वसामान्य प्रकरणांच्याबाबतीत निर्णय साधारणतः ३० दिवसांत देण्‍यात येतो. अपवादात्मक स्थितीत ही मर्यादा ४५ दिवसांपर्यंत जाऊ शकते.
 • राज्य/केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अर्ज पोहोचल्याच्या दिवसापासून निर्णयासाठीची कालमर्यादा मोजली जाते.

Some suggestions for 2nd appeal under the Right to Information Act 2005

When to file RTI (Mahiti Adhikar) appeal

 1. If you do not find the appellate authority’s decision satisfactory
 2. If the information provided by a government official appears to be incomplete, inaccurate or misleading
 3. If your application for information has been rejected by the Public Information Officer and / or the First Appellate Authority
 4. If no decision has been taken on the application within the time given by the Appellate Authority
 5. If the Assistant Public Information Officer refuses to send or accept the application to the State / Central Public Information Officer or to the State / Central Information Commission
 6. If you feel that the fee charged by a government official for providing information under the Right to Information Act 2005 is unreasonable

Where to file RTI appeal (Mahiti Adhikar) –

 1. To the State Information Commission (if the case relates to state government officials)
 2. To the Central Information Commission (if the case relates to Central Government officials)

Deadline for appeal under (Mahiti Adhikar)  RTI

 • Within 90 days from the date of receipt of the last correspondence by the First Appellate Authority (letter of decision or denial of request) or reversal of the due date
 • If the reason for not giving information to the appellant is accepted by the State / Central Information Commission, the appeal can be made after 90 days.
 • Writing an appeal under the Right to Information Act 2005 (Mahiti Adhikar) 
 • Write your application on a white paper or download the application from India Development Gateway Portal.
 • The application can be handwritten or typed.
 • The application should be in English or Hindi (if you want to send it to the Central Information Commission) or in the official language of that particular state (if you want to send it to the State Information Commission).

Preparation of application form

 • The required information should be clearly stated in the prescribed form in the application,
 • Create an index on a page and name all the documents attached to the application along with the page number,
 • Make 5 copies of each document (2nd Appeal Form, Request for Information, 1st Appeal Form, Proof of Fee Payment to Public Information Officer, etc.) and attest it. You can make another copy for yourself.

How to send RTI application? 

 1. Application with 5 copies should be sent only by registered post.
 2. Also attach the acknowledgment with the application.
 3. Applications can also be sent online to the Central Information Commission. Click here for it.

Deadline for providing information

 • In general cases, a decision is usually given within 30 days. In exceptional cases this limit can be extended to 45 days.
 • The time limit for decision is calculated from the day the application is received by the State / Central Information Commission.

Leave a Comment