राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना | Rashtriya Kutumb Labh Yojana

 राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ महा योजना  महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागा मार्फत राबविली जात असून याचा लाभ हा आर्थीक दृष्टया कमकुवत असलेल्या कुटूंबातील कमावता व्यक्ती जर मृत्यू पावल्यास त्यांना रूपये 20000 आर्थीक तरतुद दिली जाते.

 राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे लाभार्थी

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 18 ते59वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती अथवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास एक रकमी रु.20,000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते.

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना फायदे

एक रकमी रु.20,000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते.

अर्ज कसा करावा

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो. संपर्क कार्यालयाचे नाव- जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय किंवा भेट द्या https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/scheme-category/special-assistance

स्रोत:- महाराष्ट्र शासन

Rashtriya Kutumb Labh Yojana

 Rashtriya Kutumb Labh Maha Yojana is being implemented by the Department of Social Justice and Special Assistance, Government of Maharashtra. The benefit is a financial provision of Rs. 20,000 in case of death of an earner from a financially weak family.

 Beneficiaries of National Family Benefit Scheme (Rashtriya Kutumb Labh Yojana)

In case of accidental or natural death of an earner in the age group of 18 to 59 years from a family below the poverty line, a lump sum of Rs. 20,000 / – is given to his family.

Benefits of National Family Benefit Scheme (Rashtriya Kutumb Labh Yojana)

An amount of Rs. 20,000 / – is provided.

How to apply Rashtriya Kutumb Labh Yojana

To avail the benefit of National Family Benefit Scheme, the applicant can apply at the Collectorate / Tehsildar Sanjay Gandhi Yojana / Talathi Office. Name of Liaison Office – Collector Office / Tehsildar Sanjay Gandhi Yojana / Talathi Office or visit https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/scheme-category/special-assistance

Source: – Government of Maharashtra

Leave a Comment