Rent agreement registration process – Charges, Documents, Format, Online/ Offline | भाडे करार नोंदणी प्रक्रिया – शुल्क, कागदपत्रे, स्वरूप, ऑनलाइन / ऑफलाइन

 भाडे करार नोंदणी प्रक्रिया – शुल्क, कागदपत्रे, स्वरूप, ऑनलाइन / ऑफलाइन

भाडे करार म्हणजे काय?

जमीनदार किंवा घरमालक अथवा पॉपर्टी मालक  आणि भाडेकरू यांच्यात केलेला करार, ज्याद्वारे पूर्वीचे घर किंवा निवासी जागा ताब्यात घेण्याचा अधिकार देते, त्याला भाडे करार (RENT AGREEMENT) म्हणतात. 

भविष्यातील कोणताही वाद टाळण्यासाठी हे दोन्ही पक्षांचे सर्वात महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे.

जेव्हा भाडेकरु वाद घालतात आणि मर्यादा वाढतात तेव्हा संपूर्ण भाडे / लीज करारनामा देऊन आणि पुढे नजीकच्या सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात भाडे करारनामा नोंदवून मालमत्ता सुरक्षित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. आपण भाडेकरू किंवा जमीनदार असलात, भाडे करार नोंदणी कायदेशीर बंधनकारक आहे आणि भविष्यात संघर्ष झाल्यास दोन्ही पक्षांच्या हक्कांचे रक्षण करते.

Rent agreement registration process - Charges, Documents, Format, Online/ Offline | भाडे करार नोंदणी प्रक्रिया - शुल्क, कागदपत्रे, स्वरूप, ऑनलाइन / ऑफलाइन

भाडे करार तोंडी, लेखी किंवा सूचित केले जाऊ शकते. तथापि, लेखी करार पुरावा म्हणून काम करतो आणि दोन्ही बाजूंनी स्वीकारलेल्या अटी व शर्तींचा सारांश देतो. एकदा दोन्ही बाजूंनी करारात नमूद केलेल्या अटी व शर्तींशी सहमत झाल्यावर त्या दोघांच्या परस्पर संमतीशिवाय त्यात बदल करता येणार नाही. 

ग्रामिण भागामध्ये भाडे करार नोंदणीकृत कार्यालयामधून केला जात नसला तरी  शहरांमध्ये भाडेकरार हा सब रजीस्ट्रार म्हणजेच उपनिबंधक कार्यालयातच मोठया प्रमाणात केला जातो.

शासनाच्या विविध योजनेसाठी आवश्यक असलेला भाडेकरार हा sub-registrar’s office मध्ये केलेला असेल तरच चालतो. 

केंद्र सरकार पुसस्कृत महाराष्ट्र शासनाद्वारे चालविली जात असलेली आर.टी.ई.25% मोफत प्रवेश प्रक्रियेसाठी भाडेकरार हा रहीवाशी पुरावा म्हणून अधिकृत ग्रहीत धरला जात असून sub-registrar’s office मध्ये जर भाडे करार केला तरच तो अधिकृत ग्रहीत धरला जातो.

भाडेकरार व अन्य सरकारी योजना बद्दल ची  माहिती ही सविस्तरपणे महा योजना वर खालीलप्रमाणे सविस्तरपणे पाहू या.

आपण भाडे कराराची नोंद का करावी?

भाडे कराराची नोंद कधी करावी?

भाडे करार नोंदणी कशी करावी?

भाडे करार नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

नोंदणी शुल्क किती आहे?

ऑनलाइन भाडे करार नोंदणी शक्य आहे का?


आपण भाडे कराराची नोंद का करावी?

नोंदणीकृत भाडे करार जमीनमालक-भाडेकरू संबंधातील एक सर्वात महत्वाचा भाग आहे. हे केवळ दोन्ही पक्षांमधील संबंध वाढवतेच परंतु त्यांच्या हक्कांचे रक्षण देखील करते. पुढे, ते इतरांना मालमत्तेच्या मालकीबद्दल माहिती देते. जमीन मालक / भाडेकरूंनी कधीही तोंडी कराराची पूर्तता करू नये कारण ते कायद्याने बंधनकारक नसते आणि म्हणूनच नेहमीच लेखी कराराची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. 

भाड्याने घेतलेल्या कराराची नोंद करण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तो कायदेशीर पुरावा म्हणून काम करतो आणि भविष्यात जमीनमालकास कोणत्याही कायदेशीर विवादापासून वाचवू शकतो. जेव्हा एखाद्या करारामध्ये घरासारख्या मोठ्या संपत्तीचा समावेश असतो, तेव्हा घराच्या मालकास कागदपत्रांची आवश्यकता असते जे भविष्यात कोणत्याही पक्षाकडून वाद किंवा विरोध झाल्यास कायदेशीररित्या त्याचे संरक्षण करते.

भाडे कराराची नोंद कधी करावी?

नोंदणी अधिनियम, 1908 नुसार, सर्व राज्यांना लागू आहे (जम्मू-काश्मीर वगळता), ‘लीज’ मध्ये निवासी मालमत्ता, व्यावसायिक मालमत्ता, लागवडीसाठी भाड्याने देणे, वंशपरंपरागत भत्ते, मत्स्य पालन, फेरी, मार्गांचा हक्क अशा सर्व घटकांचा समावेश आहे. , जमीन (दिवे किंवा पिके वगळता) मिळणारे दिवे व इतर कोणताही फायदा. या सर्व मालमत्तांची नोंदणी जर त्यांनी भाडेकरूला 11 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाड्याने दिली असेल तर. भाड्याने घेतलेल्या करारामध्ये केवळ 11 महिन्यांचा काळ नोंदणीसाठी आवश्यक नसते.

भाडे करार नोंदणी कशी करावी?

भाडे करार नोंदणी नोंदणीसाठी जवळच्या सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यालयाला भेट देते. तथापि, कृती केव्हा झाली याचा मागोवा ठेवणे आवश्यक आहे. नोंदणी संपण्याच्या तारखेपासून किमान चार महिने आधी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यानंतर, एक नवीन डीड तयार करावे लागेल. प्रॉपर्टीच्या इच्छेस वगळता नोंदणी करणाऱ्या सर्व कायदेशीर कागदपत्रांवर हे लागू आहे.

डीडची म्हणजेच भाडे कराराची  नोंदणी करण्यासाठी, भाडेकरू आणि जमीनदार हे दोन्ही पक्ष सत्यापनासाठी दोन साक्षीदारांसह उपस्थित असले पाहिजेत. जर दोन्ही पक्ष एकाच वेळी उपस्थित नसतील तर त्यांनी / त्यानी पॉवर ऑफ अॅटर्नीवर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे, मुखत्यारपत्र करारनामा बंद करण्याचे अधिकार देऊन.

भाडे करार नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

1. मालमत्ता किंवा मालकीचा मूळ पुरावा / पुरावा

2. मालमत्ता कागदपत्रे जसे की अनुक्रमणिका II किंवा भाडेपट्टीवर मालमत्तेची कर पावती

3. प्रत्येक पक्षाची दोन छायाचित्रे आणि प्रत्येक साक्षीदाराची एक

4. दोन्ही पक्ष आणि साक्षीदारांच्या अ‍ॅड्रेस प्रूफची प्रत. पासपोर्ट, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी कोणत्याही पत्त्याचा पुरावा म्हणून सादर करता येईल.

5. मालमत्तेचा रूट नकाशा भाड्याने दिला

नोंदणी शुल्क किती आहे?

भाडे कराराच्या नोंदणीसाठी 1100 रुपये द्यावे लागतात. फी भाड्याची रक्कम किंवा मालमत्तेची किंमत विचारात न घेता. मुद्रांक शुल्क देखील लागू आहे.

उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये, 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेसाठी मुद्रांक शुल्क शुल्क 2 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे 5 वर्षांपेक्षा जास्त परंतु 10 वर्षांपर्यत भाड्याने देण्यात आलेल्या मालमत्तांवर 3 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.

ऑनलाइन भाडे करार नोंदणी शक्य आहे का?

महाराष्ट्रात भाडे कराराची ऑनलाइन नोंदणी शक्य आहे. यासाठी, वैयक्तिक / जमीनदारांनी ई-फिलिंग वेबसाइटचा संदर्भ घेऊन एक प्रोफाइल तयार करणे आवश्यक आहे (https://efilingigr.maharashtra.gov.in/ereg/) प्रोफाइल तयार केल्यानंतर, वापरकर्त्यास गाव, तालुका, मालमत्तेचा प्रकार, क्षेत्र, पत्ता आणि इतर उपलब्ध तपशीलांसारख्या मालमत्तेचे विविध तपशील प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.

निष्कर्ष :- 

प्रॉपर्टी मालक व भाडेकरू यांच्यात हा लेखी करार केला जातो. तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत उपनिबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयात केला जात असून महाराष्ट्रामध्ये तो ऑनलाईन सुध्दा करता येतो.

Rent agreement registration process – Charges, Documents, Format, Online/ Offline

A contract between a landlord and tenant, whereby the former gives the latter the right to occupy a home or residential premises is termed as a rental agreement. It is one of the most vital documents for both parties to avoid any future disputes.

At a time when the tenancy disputes are growing by leaps and bounds, it is of utmost importance to secure the property by drafting a thorough rent/lease agreement and further, registering the deed at the nearest sub-registrar’s office. Whether you are the tenant or the landlord, a rental agreement registration serves as a legal binding and safeguards the rights of both the parties in case of future conflicts.

A rental agreement can be verbal, written, or implied. However, a written agreement serves as evidence and summarises the terms and conditions accepted by both the parties. Once both the parties agree to the terms and conditions mentioned in the agreement, it cannot be altered without their mutual consent.

Why should you register a rent agreement?

When to register the rent agreement?

How to register the rent agreement?

What are the documents required for rent agreement registration?

What are the registration charges?

Is online rent agreement registration possible?

Why should you register a rent agreement?

A registered rental agreement is one of the most important parts of a landlord-tenant relationship. Not only does it foster the relationship between the two parties but also protects their rights. Further, it informs others about the ownership of the property. The landlord/tenant should never settle for an oral agreement since it is not bound by law and therefore, should always insist on executing a written agreement.

Another key benefit of registering a rental agreement is that it acts as legal evidence and can protect the landlord from any legal dispute in the future. When a deal involves a large asset like a home, the landlord needs a document that protects him/her legally in case of any dispute or opposition from the other party in the future.

When to register the rent agreement?

According to the Registration Act, 1908, applicable to all States, (except Jammu and Kashmir), a ‘lease’ includes all entities such as residential property, commercial property, undertaking leased for cultivation, hereditary allowances, fisheries, ferries, rights to ways, lights and any other benefit arising out of the land (excluding timber or crops cultivation). All these properties should be registered if they are leased out to a tenant for a period of more than 11 months. A rent agreement that lasts only for 11 months does not require registration.

How to register the rent agreement?

rent agreement registration visits the nearest sub-registrar’s office for registration. However, it is important to keep a track of the time when the deed was created. The registration must be made at least four months before the date of deed expiration. After this, a fresh deed has to be created. This is applicable to all legal documents mandating registration barring a property will.

To register the deed, both the parties – the tenant and the landlord should be present along with two witnesses for attestation. If both the parties are not present at the same time, he/she must sign the Power of Attorney, granting the attorney the rights of agreement closure.

What are the documents required for rent agreement registration?

  1. The original proof/evidence of ownership or title of the property
  2. Property documents such as Index II or tax receipt of the property to be leased
  3. Two photographs of each of the parties and one of each of the witnesses
  4. Copy of the address proof of both the parties and witnesses. Passport, Aadhar Card, Ration Card, Bank Passbook, or Driving License, any of them can be submitted as the address proof.
  5. Route map of the property leased out

What are the registration charges?

An amount of Rs 1,100 is to be paid for the registration of the rent agreement. The fee is regardless of the rental amount or property value. Stamp duty charges are also applicable.

For instance, in Delhi, stamp duty charges for a property rented out for a period of 5 years is 2 percent. Similarly, a 3 percent stamp duty is levied on properties leased out for more than 5 years but up to 10 years.

Is online rent agreement registration possible?

Online registration of rental agreement is possible in Maharashtra. For this, the individual/landlord needs to create a profile by referring to the e-filling website  (https://efilingigr.maharashtra.gov.in/ereg/). After creating the profile, the user needs to enter various details of the property such as village, taluka, property type, area, address, and other available details.

Leave a Comment