Pradhan Mantri Sahaj Bijri Har Ghar Yojana | Saubhagya Yojana | प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना | सौभाग्य योजना

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) भारत हा विकसनशिल देश असून भारतातील अजूनही अनेक डोंगर व पर्वतीय प्रदेशामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या घरामध्ये विज नाही. केंद्रसरकारची प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) ही महायोजना असून या योजनेअंतर्गत भारतातील सर्व घरांमध्ये विज पोहचवावी हा या योजनेचा उद्देश आहे. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर  (सौभाग्य … Read more