पशुसंवर्धन जिल्हास्तरीय योजना | Animal Husbandry District Level Scheme

पशुसंवर्धन जिल्हास्तरीय योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे वंध्यत्व निवारण शिबीरांचे आयोजन करणे सर्व साधारण योजनेंतर्गत राबविण्यात पशुवैद्यकिय संस्थांना शितपेटयांचा पुरवठा करणे पशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयाचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे. तालुकास्तरावर लघुपशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालयाची स्थापना व आधुनिकीकरण पशुवैद्यकिय दवाखान्याची स्थापना करणे. पशुप्रथमोपचार केंद्राचा दर्जावाढ करणे. लाळ खुरकुत रोगावर नियंत्रण … Read more

Schemes of Animal Husbandry Department | पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना एफएमडी-सीपी एनपीआरई (राष्ट्रीय बुळकांडी निर्मुलन योजना) अँडमास योजना पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा गवती कुरणांचा विकास योजना. (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) वैरणीचे गठठे तयार करणे. (२५ टक्के केंद्र पुरस्कृत : ७५ टक्के राज्य पुरस्कृत) प्रमाणीत वैरणीच्या बियाणाचे वाटप करणे. (२५ टक्के राज्य पुरस्कृत :७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत ) मध्यवर्ती … Read more