MAHAYOJANA

Information about all Government Scheme

Category: पशुसंवर्धन

पशुसंवर्धन जिल्हास्तरीय योजना | Animal Husbandry District Level Scheme

पशुसंवर्धन जिल्हास्तरीय योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाचे बळकटीकरण करणे वंध्यत्व निवारण शिबीरांचे आयोजन करणे सर्व साधारण […]

Schemes of Animal Husbandry Department | पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना एफएमडी-सीपी एनपीआरई (राष्ट्रीय बुळकांडी निर्मुलन योजना) अँडमास योजना पश्चिम विभागीय रोग अन्वेषण संदर्भ प्रयोगशाळा गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा गवती कुरणांचा विकास योजना. (१०० […]