महा शरद पोर्टल: MAHA SHARAD PORTAL, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Divyang Pension

 महा शरद पोर्टल: MAHA SHARAD PORTAL, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Divyang Pension Maha Sharad Portal Online | महा शरद पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Divyang Pension Online Apply | महा शरद पोर्टल पर डोनर नोंदणी देशातील अपंग नागरिकांना विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून सतत प्रयत्न केले जातात. अपंग नागरिकांना मदत करण्यासाठी अनेक पोर्टल … Read more

शैक्षणिक कर्ज योजना | Educational Loan Scheme

 शैक्षणिक कर्ज योजना, उद्देश, प्रमुख अटी, लाभाचे स्वरुप  शैक्षणिक कर्ज योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत असून महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविली जाते. शैक्षणिक कर्ज योजना ही  सरकारी योजना अनूसुचित जाती तील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू आहे. या योजनेची माहिती सविस्तरपणे पाहू या महा योजना वर शैक्षणिक कर्ज योजनेचा प्रकार केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती … Read more

Maintenance Allowance for student Studying in professional courses information, benefits | व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती या योजने अंतर्गत वसतीगृहात राहणाऱ्या व व्यावसायीक अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती मधील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला जात असून यामधून त्यांचा खर्च भागतो परंतु व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या व वसतीगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या निर्वाह भत्याव्यतीरिक्त विद्यावेतन म्हणजे शिष्यवृत्ती भत्ता हा महाराष्ट्र … Read more

पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) माहिती, फायदे, | Post-Matric Tuition Fee and Examination Fee (Freeship) information and benefits

पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) Table Of Contents  पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेचा हेतु हा राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची रूची निर्माण करणे, त्यांना आर्थीक मदत देवून विद्यार्थ्यांची … Read more

Government of India Post-Matric Scholarship information, benefits, eligibility | भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना माहिती, फायदे, पात्रता

 भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना Table Of Contents भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजने बद्दल – भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना ही भारत सरकार पुरस्कृत असून ही महा योजना महाराष्ट्र शासनाच्या  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचेमार्फत राबविण्यात येते. समाजातील वंचीत गटातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे त्यांची शिक्षणातील गळती कमी होण्यासाठी शासनाने भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक … Read more

शासनाच्या विविध महा योजना | Various grand schemes of the government

 शासनाच्या विविध महा योजना प्रस्तावना समाजातील निराधार, वृध्द व्यक्ती, अंध, अपंग शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, परितक्त्या, देवदासी महिला, अनाथ बालके इत्यादींचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी त्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनामार्फत मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापैकी काही योजना स्वतंत्रपणे राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येतात तर काही महा योजना केंद्र शासनाच्या आहेत. या सर्व … Read more

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना | Rashtriya Kutumb Labh Yojana

 राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना राष्ट्रीय कुटुंब लाभ महा योजना  महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागा मार्फत राबविली जात असून याचा लाभ हा आर्थीक दृष्टया कमकुवत असलेल्या कुटूंबातील कमावता व्यक्ती जर मृत्यू पावल्यास त्यांना रूपये 20000 आर्थीक तरतुद दिली जाते.  राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 18 ते59वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती अथवा … Read more

MahaDBT Login – Process | mahadbt scholarship

MahaDBT Login – Process | mahadbt scholarship  Table Of Contents MahaDBT or Aaple Sarkar DBT (Direct Benefit Transfer) is a commendable online scholarship portal by the Government of Maharashtra. It hosts around 38 post-matric scholarships for the reserved category students who are domiciles of Maharashtra. These scholarships are provided by 8 distinct departments of the State Government of … Read more

Vidhwa Pension Yojana 2020-21 | विधवा पेंशन योजना 2020-21

  विधवा पेंशन योजना  Table Of Contents शासना मार्फत चालविली जाणारी  विधवा पेंशन योजना  योजना असून ही महायोजना देशातील अनेक राज्यांमध्ये चालविली जाते. विधवांना उदरनिर्वाहासाठी आर्थीक सहाय्य देण्यासाठी तसेच विधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ही योजना देशातील अनेक राज्यांनी सुरू केलेली असून महाराष्ट्रामध्ये Vidhwa Pension Yojana 2020-21 ही महायोजना सुरू करण्यात आलेली आहे. विधवा पेंशन योजना 2020-21 … Read more

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana | संजय गांधी निराधार योजना

 संजय गांधी निराधार योजना प्रस्‍तावना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अनेक योजना चालविण्यात येत आहेत. त्यात संजय गांधी निराधार योजना आहे. ही योजना अत्यंत नावाजलेली असून या योजनेचा लाभ जवळपास वाडी वस्त्यांपर्यंत घेताना लाभार्थी पहायला मिळतात. ही शासनाची महायोजना असून या संजय गांधी निराधार योजनेची माहिती ही महायोजना.कॉम वर सविस्तर पाहू या. Sanjay Gandhi Niradhar Yojana |  … Read more