बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना | Birsa Munda Krishi Kranti Yojana

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही योजना महाराष्ट्र शासनाने अनुसुचित जमाती मधील शेतकरी असलेला शेतकरी यांच्यासाठी सुरू केलेली असून या योजने अंतर्गत ST शेतकरी लाभ घेवू शकतात. बिरसा मुंडा कृषि क्रांती ही योजना केवळ अनुसुचित जमाती यांच्यासाठी लागु आहे. बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेबद्दलची माहिती ही पुढील प्रमाणे आहे.

⦁ लाभार्थी – अनुसुचित जमाती  (ST)

⦁ बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ

1.नविन विहीर
2.जुन्या विहीरीची दुरूस्ती
3.शेततळयाचे नविन प्लास्टीक आस्तरीकरण
4.बोअर
5.वीज जोडणी आकार
6.तुषार सिंचन
7.ठिबक सिंचन
8.पंप संच

⦁ बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

1.आधार कार्ड
2.शेतीचा 7/12
3.शेतीचा 8 अ
4.जातीचा दाखला
5.दारीद्रय रेषेखाली असलेला दाखला किंवा उत्पन्नाचा दाखला
6.बँकेचे पासबुक

 बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज लिंक

———————————————————————————————————————-

Birsa Munda Agriculture Development Scheme

Birsa Munda Krishi Kranti Yojana This scheme has been started by the Maharashtra Government for Scheduled Trible farmers farmers and under this scheme ST farmers can benefit. Birsa Munda Krishi Kranti Yojana This scheme is applicable only to Scheduled Castes and Navbuddhas. The following is the information Birsa Munda Krishi Kranti Yojana.

⦁ Beneficiaries – Scheduled Tribe (ST)

⦁ Benefits received under Birsa Munda Krishi Kranti Yojana 

1.New well
2. Repair of old wells
3. New plastic lining of shelves
4.Bore
5.Electricity connection size
6. Tushar irrigation
7.Thibak irrigation
8. Pump set

⦁ Documents required for Birsa Munda Krishi Kranti Yojana 

1. Aadhar card
2. Agricultural 7/12
3. 8 a
4. Cast certificate
5. Poor Certificate (DRD) or Income Certificate
6. Bank passbook

Leave a Comment