राज्य पुरस्कृत पिक संरक्षण कार्यक्रम योजना

राज्य पुरस्कृत पिक संरक्षण कार्यक्रम योजना 


राज्य पुरस्कृत पिक संरक्षण कार्यक्रम योजना महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली असून राज्य पुरस्कृत पिक संरक्षण कार्यक्रम योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना फळपिके, भाजीपाला, फुलपिके, मसालेपिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील कीड व रोग नियंत्रण करणे. याबाबत किटकनाशके व वेगवेगळी बुरशी नाशक औषधे सवलतीच्या दरामध्ये देण्याबाबतची ही योजना आहे. याबद्दलची विस्तृत माहिती ही पुढील प्रमाणे

 • राज्य पुरस्कृत पिक संरक्षण कार्यक्रम योजनेसाठी लाभधारक – वैयक्तिक 
 • राज्य पुरस्कृत पिक संरक्षण कार्यक्रम योजनेचा उद्देश-

फळपिके, भाजीपाला, फुलपिके, मसालेपिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील कीड व रोग नियंत्रण करणे.

 • राज्य पुरस्कृत पिक संरक्षण कार्यक्रम योजनेसाठी लाभाचा तपशील

फळपिके, भाजीपाला, फुलपिके, मसालेपिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील कीड व रोग नियंत्रणासाठी ५० टक्के अनुदानावर कीटकनाशके व बुरशीनाशके मिळू शकतील.

 • राज्य पुरस्कृत पिक संरक्षण कार्यक्रम योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

 1. आधार कार्ड असल्यास
 2. नमुना ८ अ
 3. ७/१२ उतारा

 • संपर्क

पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी किंवा कृषी अधिकारी

 • ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक

उपलब्ध नाही
 पिक संरक्षण
———————————————————————————————————–

State sponsored crop protection program plan

The state sponsored crop protection program scheme has been launched by the Maharashtra government for the farmers and under the state sponsored crop protection program scheme, farmers have to control pests and diseases on fruits, vegetables, butterflies, spices, herbs, herbs and aromatic plants. The plan is to provide pesticides and various fungicide medicines at a discounted rate. Detailed information on this is as follows.

 • Beneficiaries for the State sponsored crop protection program scheme – Individual

 • Purpose of State-sponsored Crop Protection Program Scheme-

Controlling pests and diseases on fruits, vegetables, flowers, spices, herbs and herbs.

Benefit details for the state sponsored crop protection program plan
Pesticides and fungicides can be obtained at 8 percent subsidy for pest and disease control on fruits, vegetables, flowers, spices, herbs and aromatic plants.

 • Documents required for the state sponsored crop protection program plan

1.Aadhaar card
2.8a
3.7/12

 • Contacts

Panchayat Samiti group development officer or agricultural officer

 • Link to apply online

Not available


Download  application of the state sponsored crop protection program plan
 पिक संरक्षण

Leave a Comment