Pradhan Mantri Awas Yojana | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 


प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ही महायोजना असुन केंद्र व राज्य सरकार मार्फत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना राबवीली जाते. यापूर्वी इंदिरा आवास योजना या नावाने ही योजना होती. सन 2016-17 वर्षापासून इंदीरा आवास योजनेचे रूपांतर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण असे करण्यात आले.
 राज्यातील दारीद्रयरेषेखालील कुटूंब तसेच ज्यांची घरे कच्या स्वरूपाची आहेत अथवा ज्यांना घरे नाहीत बेघर आहेत अशांना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजने अंतर्गत पक्या स्वरूपाची घरकुल उपलब्ध करून दिली जातात.
$ads={1}

प्रधानमंत्री  आवास योजनेचा उद्देश :-

दारीद्रयरेषेखालील व्यक्तींना पक्की घरे नाहीत अशांना पक्की हक्काची घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे.

प्रधानमंत्री  आवास योजनेच्या लाभाचा तपशील :- 

२५ चौमी क्षेत्रफळाच्या घरकुलाकरीता साधारण क्षेत्रातील लोकांसाठी रु. १,२०,००० तर नक्षलग्रस्त व डोंगराळ भागासाठी रु. १,३०,००० इतके अनुदान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजने अंतर्गत मिळते.

प्रधानमंत्री ग्रामिण आवास योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

1.उत्पन्नाचा दाखला
2. बँकेचे पासबुक
3.रहीवाशी प्रमाणपत्र
4.आधार कार्ड
5.शासनाने दिलेले ओळखपत्र

प्रधानमंत्री ग्रामिण आवास योजनेसाठी संपर्क :-

ग्रामसेवक अथवा सरपंच ग्रामपंचायत कार्यालय

प्रधानमंत्री ग्रामिण आवास योजनेची वेबसाईट :- 

https://pmaymis.gov.in/
शासन निर्णय https://drive.google.com/open?id=1HEQ1KmWX7qxIROsx6KneoIkGeVJuWLbV

$ads{2}
___________________________________________________________________________________________

 Pradhan Mantri Awas Yojana

The Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana is a master plan and the Prime Minister Rural Housing Scheme is implemented through the Central and State Government. It was formerly known as Indira Awas Yojana. From the year 2016-17, Indira Awas Yojana has been converted into Pradhan Mantri Awas Yojana.
 Under the Pradhan Mantri Gram Awas Yojana, permanent housing is provided to the families below the poverty line as well as those whose houses are homeless or those who are not homeless.

Purpose of Pradhan Mantri Awas Yojana:

To provide financing for the rights of the poor to those who do not have adequate housing.

Details of the benefits of the Pradhan Mantri Awas Yojana:

For the area occupied by the fourth area, Rs. 1,5,3,00 for the Naxalite and mountainous areas. An amount of Rs. 5,4,000 is received under Pradhan Mantri Rural Housing Scheme.

Documents Required for Prime Minister Rural Housing Scheme: –

1. Product Certificate
2. Bank passbook
3. Residential Certificate
4. Aadhar card
5. Identity card issued by the Government

Contact for Prime Minister Rural Housing Scheme: –

Gramsevak or Sarpanch Gram Panchayat Office

https://pmaymis.gov.in/
GR-  https://drive.google.com/open?id=1HEQ1KmWX7qxIROsx6KneoIkGeVJuWLbV

Leave a Comment