Pradhan Mantri Sahaj Bijri Har Ghar Yojana | Saubhagya Yojana | प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना | सौभाग्य योजना

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना)

भारत हा विकसनशिल देश असून भारतातील अजूनही अनेक डोंगर व पर्वतीय प्रदेशामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या घरामध्ये विज नाही. केंद्रसरकारची प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) ही महायोजना असून या योजनेअंतर्गत भारतातील सर्व घरांमध्ये विज पोहचवावी हा या योजनेचा उद्देश आहे.

Pradhanmantri Sahaj Ghar Yojana Saubhagya Yojana

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर  (सौभाग्य योजना) योजनेचा उद्देश :- 

भारतामध्ये अजूनही 4 कोटीपेक्षा जास्त कुटूंब आहेत ज्या ठिकाणी विज नाही अशा कुटूंबामध्ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजनेअंतर्गत (सौभाग्य योजना) विज पुरवीणे हा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजनेचा (सौभाग्य योजना) उद्देश आहे.

पात्र लाभार्थी :-

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजनेसाठी (सौभाग्य योजना) पात्र लाभार्थी खालीलप्रमाणे आहेत.
1.लाभार्थी कुटूंबामध्ये विज जोडणी नसावी.
2.लाभार्थी दारीद्रय रेषेखालील असावा.

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजनेसाठी (सौभाग्य योजना) आवश्यक कागदपत्रे :-

1.रहीवाशी दाखला
2.शासनाने दिलेले ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदान कार्ड)
3.उत्पन्नाचा दाखला

संपर्कासाठी पत्ता :-

आपल्या जवळील विज केंद्र कार्यालय
अधिक माहितीसाठी – https://saubhagya.gov.in/

_________________________________________________________________________________

Pradhan Mantri Sahaj Bijri Har Ghar Yojana (Saubhagya Yojana)

India is a developing country and there is still no electricity in the homes of people living in many hills and mountainous regions of India. The Prime Minister of the central government is the simple scheme of Sajjid Bijit Har Ghar Yojana (Saubhagya Yojana).

Purpose of Pradhan Mantri Sahaj Bijri Har Ghar (Saubhagya Yojana):-

In India, there are still more than 4 crore families where there is no electricity, in the family where there is no electricity, the purpose of the Prime Minister Sahaj Bijay Har Ghar Yojana (Saubhagya Yojana) is to provide electricity.

Eligible beneficiaries: –

The beneficiaries of the Prime Minister’s Easy Electricity Har Ghar Yojana (Saubhagya Yojana) are as follows.
1. The beneficiary family should not have electricity connection.
2. Beneficiaries should be below poverty line.

Documents Required for Prime Minister’s Easy Electricity Housing Scheme: –

1.Regular Certificate
2. Government issued ID (Aadhaar card, voting card)
3. Product Certificate

Contact Address: –

Electricity office near you
For more information – https://saubhagya.gov.in/

Leave a Comment