Sanjay Gandhi Niradhar Yojana | संजय गांधी निराधार योजना

 संजय गांधी निराधार योजना

प्रस्‍तावना

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अनेक योजना चालविण्यात येत आहेत. त्यात संजय गांधी निराधार योजना आहे. ही योजना अत्यंत नावाजलेली असून या योजनेचा लाभ जवळपास वाडी वस्त्यांपर्यंत घेताना लाभार्थी पहायला मिळतात. ही शासनाची महायोजना असून या संजय गांधी निराधार योजनेची माहिती ही महायोजना.कॉम वर सविस्तर पाहू या.

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana |  संजय गांधी निराधार योजना

संजय गांधी निराधार योजना 2020 कोणासाठी –

राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती. अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटीत महिलांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मूळ हेतूने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना १९८० पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत 65 वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, अपंगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा ( आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या विधवासह ), घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी,35 वर्षावरील अविवाहीत स्त्री, तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. या योजनेमध्ये दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये 21,000/- पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र होणा-या कुटूंबात एक लाभार्थी असल्यास रुपये 1000/- प्रतिमहा इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

संजय गांधी निराधार योजनेच्या पात्रतेचे निकष, अटी आणि शर्ती –

1. निराधार, वृद्ध व्यक्ती,  अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, घटस्फोटीत महिला, अनाथ मुले, तृतीयपंथी, परित्यक्त्या

2. किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक

3. संजय गांधी निराधार योजनेसाठी वय- ६५ वर्षांपेक्षा कमी असले पाहीजे.

4. कुटुंबाचे उत्पन्न प्रतिवर्षी रुपये २१,०००/- पर्यंत

संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभाचे स्वरूप –

1. लाभार्त्यांस दरमहा रुपये ६००/- देण्यात येतात

2. एका कुटुंबात एका पेक्षा अधिक लाभार्थी असल्यास कुटुंबाला रुपये ९०० प्रतिमाह अनुदान देण्यात येते.

संजय गांधी निराधार योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे –

1. वयाचा दाखला

2. रहिवासी दाखला

3. उत्पन्नाचा दाखला/ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा.

4. अपंगत्व/ रोगग्रस्त बाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हील सर्जन)/ सरकारी हॉस्ल्च्य  रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षक यांचा दाखला

संजय गांधी निराधार योजना महाराष्ट्र यादी 2020 –

संजय गांधी निराधार योजना महाराष्ट्र यादी 2020 ही आपणास अनेक वेबसाईटवर पहायला मिळेल परंतु अधिकृत यादी ही महाराष्ट्र राज्यातील जो जिल्हा आहे त्या जिल्हयाच्या संकेत स्थळावर पहायला मिळेल त्यासाठी आपण आपल्या जिल्हयाच्या वेबसाईट ला भेट द्यावी. 

उदाहरणार्थ – संजय गांधी निराधार योजना बीड जिल्हयासाठी – http://beed.gov.in

संपर्क

अर्जदार राहत असलेल्या भागातील संबंधित तलाठी/ तहसीलदार.

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana

Introduction

Many schemes are being run by the Government of Maharashtra. It has Sanjay Gandhi Niradhar Yojana. This scheme is very reputed and the beneficiaries can be seen taking the benefit of this scheme to the wadi settlements. This is a master plan of the government and the details of this Sanjay Gandhi Niradhar Yojana can be seen in detail on this master plan.com.

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana 2020 for whom –

Homeless, elderly people in the state. The Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana has been implemented since 1980 with the basic objective of providing financial assistance to blind, disabled, physically and mentally ill persons, widows, oppressed women, women freed from prostitution and divorced women. Under this scheme, destitute men and women under 65 years of age, orphans, all categories of persons with disabilities, men and women who are unable to make ends meet due to diseases like tuberculosis, cancer, AIDS, leprosy, destitute widows (including widows of suicidal farmers), divorce process and Divorced but un alienated, oppressed and freed from the prostitution business, women third parties, Devadasi, unmarried women over 35 years, wives of imprisoned prisoners, sickle cell sufferers all benefit. In this scheme, the name must be in the list of families below the poverty line or the annual family income should be up to Rs. 21,000 / -. If there is one beneficiary in the eligible family under this scheme, financial assistance of Rs.1000 / – per month is given.

Eligibility Criteria, Terms and Conditions of Sanjay Gandhi Niradhar Yojana –

1. Homeless, Elderly, Blind, Handicapped, Physically, Mentally Ill, Widow, Abused, Divorced, Orphaned, Tertiary, Abandoned

2. Must have been a resident of Maharashtra for at least 15 years

3. For Sanjay Gandhi Niradhar Yojana, age should be less than 65 years.

4. Family income up to Rs. 21,000 / – per annum

Benefits of Sanjay Gandhi Niradhar Yojana –

1. Rs.600 / – per month is given to the beneficiaries

2. If there is more than one beneficiary in a family, a grant of Rs. 900 per month is given to the family.

Documents required for Sanjay Gandhi Niradhar Yojana –

1. Proof of age

2. Resident certificate

3. Proof of income / attested transcript of inclusion in the list of families below the poverty line.

4. Certificate of District Surgeon (Civil Surgeon) / Medical Superintendent of Government Hospitals regarding Disability / Disease

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana Maharashtra List 2020 –

You can see the Sanjay Gandhi Niradhar Yojana Maharashtra List 2020 on many websites but you can visit the website of your district to see the official list on the website of the district in the state of Maharashtra.

For example – Sanjay Gandhi Niradhar Yojana  Beed district – http://beed.gov.in

Contacts

Relevant Talathi / Tehsildar of the area where the applicant resides.

Sanjay Gandhi Nirahar Anudan Yojana Online Apply Maharashtra

Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana is an ambitious pension scheme which is run by the Maharashtra state government. Social Justice and Special Assistance (SJSA) department is responsible for the successful implementation of Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Pension Scheme. Now people can apply online at sjsa.maharashtra.gov.in. The important features and highlights along with the Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana Maharashtra online apply process is given below:-

Sr. No.

Scheme

Detailed Information

1

Name of the Scheme

Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana

2

Funding by

State Sponsored

3

Scheme Objective

Financial Assistance / Pension Scheme

4

Beneficiary Category

All Category

5

Eligibility Criteria

This scheme is applicable to destitute persons of age below 65 years, orphan children, all types of handicapped, person suffering from critical illness like T. B. cancer, AIDS and leprosy, destitute windows including those of farmers who committed suicide, destitute divorced women and women in process of divorce, women freed from prostitution and outraged women.

6

Benefits Provided

Under this scheme, Rs. 600 per month is given to a single beneficiary and Rs. 900 per month if there are two or more beneficiaries in the family. Whose family annual income is up to Rs. 21,000/-

7

Application Process

Under this scheme application is submitted to Collector Office/Tahsildar/Talathi

8

Category of Scheme

Special Assistance / Pension Scheme

9

Contact Office

Collector Office / Tahsildar / Talathi

 

1 thought on “Sanjay Gandhi Niradhar Yojana | संजय गांधी निराधार योजना”

Leave a Comment