राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ( Rashtriya anna suraksha abhiyan ) : अन्नधान्य, तेलबिया, ऊस व कापूस | National Food Security Campaign: Cereals, oilseeds, sugarcane and cotton

 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ( Rashtriya anna suraksha abhiyan ) : अन्नधान्य, तेलबिया, ऊस व कापूस

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान : अन्नधान्य, तेलबिया, ऊस व कापूस ही योजना केंद्र पुरस्कृत राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत चालविली जात असून या योजनेची माहिती महायोजना.कॉम वर सविस्तर पणे खालील प्रमाणे पाहू या. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ( Rashtriya anna suraksha abhiyan ) : अन्नधान्य, तेलबिया, ऊस व कापूस | National Food Security Campaign: Cereals, oilseeds, sugarcane and cotton

  Rashtriya anna suraksha abhiyan राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेचा सारांश 

  सन 2007-08 पासून राज्यात केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान राबविण्यात आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील अभियानाचा आढावा घेऊन 12 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सदर अभियानाअंतर्गत भात, गहू, कडधान्य, व भरडधान्य पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. सन २०१४-१५ पासून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

  सन २०१८-१९ व २०१९-२० ही वर्षे केंद्र शासनाने पौष्टीक तृणधान्ये (न्युट्री सिरीयल) वर्षे म्हणून जाहीर केली आहेत. त्यास अनुसरून सन २०१८-१९ पासून केंद्र शासनाने पूर्वीच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – भरडधान्य अभियानात बदल करून दोन स्वतंत्र अभियाने राबविण्याचे धोरण अंगिकारले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – भरडधान्य अंतर्गत मका पिक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – पौष्टीक तृणधान्ये (न्युट्री सिरीयल) अंतर्गत ज्वारी, बाजरी व रागी या पिकांसाठी स्वतंत्र अभियाने सुरु केली आहेत. या दोन अभियानांसाठी अभियाननिहाय नव्यानेच स्वतंत्र नियतव्यय निर्धारित केला आहे.

  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेसाठी अनुदान

  •  या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बियाणे वितरण, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (सूक्ष्म मूलद्रव्ये), एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (पिक संरक्षण औषधे व जैविक घटक, तणनाशाके), वैयक्तिक शेततळे, पंप संच, पाईप, विविध कृषी अवजारे या बाबींना अनुदान देण्यात येईल.
  •  वैयक्तिक शेततळे, पंप संच, पाईप या घटकांचा लाभ पाहण्याकरिता कृपया दस्तऐवज पहा.
  •  विविध कृषी अवजारे या घटकांचा लाभ पाहण्याकरिता कृपया दस्तऐवज पहा.
  •  बियाणे वितरण, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (सूक्ष्म मूलद्रव्ये), एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (पिक संरक्षण औषधे व जैविक घटक, तणनाशाके)
  • या घटकांचा लाभ पाहण्याकरिता कृपया दस्तऐवज पहा. 

  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेसाठी पात्रता

  1) केंद्र शासनाने पीकनिहाय निवडलेले जिल्हे खालीलप्रमाणे,

  राअसुअ भात – नाशिक, पुणे, सातारा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, व गडचिरोली (८ जिल्हे)

  राअसुअ गहू – सोलापूर, बीड, नागपूर (३ जिल्हे)

  राअसुअ कडधान्य – सर्व जिल्हे

  राअसुअ भरडधान्य – (मका) सांगली, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, नाशिक, धुळे व जळगाव (एकूण ७ जिल्हे).

  राअसुअ पौष्टीक तृणधान्ये (न्युट्री सिरीयल) – ज्वारी, बाजरी, रागी (एकूण २६ जिल्हे)

  अ) ज्वारी – नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती व यवतमाळ (एकूण २३ जिल्हे)

  ब) बाजरी – नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, बीड, जालना व उस्मानाबाद (एकूण ११ जिल्हे)

  क) रागी – नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, ठाणे (पालघर सह), रायगड व रत्नागिरी. (एकूण ७ जिल्हे)

  ड) कापूस: (अमरावती विभाग) – बुलढाणा,अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ.

  (नागपूर विभाग) – वर्धा,नागपूर,चंद्रपूर.

  इ) ऊस: (औरंगाबाद विभाग) – औरंगाबाद, जालना, बीड.

  (लातूर विभाग) – लातूर,उस्मानाबाद,नांदेड,परभणी,हिंगोली.

  जर शेतकरी तांदूळ, गहू, डाळी,कापूस,ऊस यांच्या अंतर्गत येत असलेल्या कोणत्याही घटकासाठी अर्ज करीत असेल तर वरील दिलेले जिल्हे त्या घटकांसाठी अनिवार्य राहतील.

  2) कोणत्याही बाबीसाठी फक्त एकाच योजनेतून अनुदान देय आहे.

  3) शेतकरी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती या जातिवर्गाचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

  4) जर लाभार्थ्याला गळीतधान्य पिके यामधून लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांच्या शेतात गळीतधान्य पिके असणे आवश्यक आहे आणि जर लाभार्थ्याला वृक्षजन्य तेलबिया पिके यामधून लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांच्या शेतात तेलबिया पिके असणे आवश्यक आहे.

  5) संबंधीत शेतक-याचे स्वतःचे नावे ७/१२ व ८/अ उतारा असणे बंधनकारक राहील.

  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

  1.  ७/१२ प्रमाणपत्र
  2.  ८-ए प्रमाणपत्र
  3.  खरेदी करण्याचे साधन / उपकरणांचे कोटेशन (पंप, पाईप, शेततळे या घटकांकरीता)
  4.  केंद्र सरकारच्या मान्यताप्राप्त एजन्सीचे चाचणी प्रमाणपत्र (पंप घटकासाठी)
  5.  अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती लाभार्थींसाठी जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
  6.  हमीपत्र
  7.  पूर्वसंमती पत्र

  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेचा शासन निर्णय –

  अशा प्रकारे वरील प्रमाणे माहिती ही राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेची देण्यात आलेली असून आवडल्यास इतरांना शेअर करायला तसेच आपला अमूल्य अभिप्राय कमेंट बॉक्स मध्ये जरूर कळवा.

  National Food Security Campaign: Cereals, oilseeds, sugarcane and cotton

  National Food Security Campaign: Foodgrains, Oilseeds, Sugarcane and Cotton are being run by the Centrally Sponsored State Government’s Department of Agriculture.

  Summary of National Food Security Mission Plan 

  ( Rashtriya anna suraksha abhiyan )

  Centrally sponsored National Food Security Mission ( Rashtriya anna surkasha abhiyan ) has been implemented in the state since 2007-08. Reviewing the campaign in the Eleventh Five Year Plan, the 12th Five Year Plan has included paddy, wheat, pulses and coarse grains under this campaign. This program is being implemented from the year 2014-15 as per the guidelines for the Twelfth Five Year Plan.

  The years 2018-19 and 2019-20 have been declared as Nutri Cereals by the Central Government. Accordingly, from the year 2018-19, the Central Government has adopted the policy of implementing two separate campaigns by changing the previous National Food Security Mission – Coarse Grain Campaign. Accordingly, National Food Security Campaign – Maize crop under coarse grains. For these two campaigns, a new campaign-wise separate allocation has been fixed.

  Grant for National Food Security Mission Plan

  •  Under this scheme, subsidy will be provided to farmers for seed distribution, integrated food management (micronutrients), integrated pest management (crop protection drugs and organic matter, herbicides), individual farms, pump sets, pipes, various agricultural implements.
  •  Please refer to the document to see the benefits of individual farms, pump sets, pipes.
  •  Please see the documentation to see the benefits of various agricultural implements.
  •  Seed Distribution, Integrated Nutrient Management (Micronutrients), Integrated Pest Management (Crop Protection Medicines & Biological Ingredients, Weedicides)
  • Please refer to the documentation to see the benefits of these components.

  Eligibility for National Food Security Mission Plan

  1) The crop wise districts selected by the Central Government are as under,

  Raasua Paddy – Nashik, Pune, Satara, Nagpur, Bhandara, Gondia, Chandrapur and Gadchiroli (8 districts)

  Raasua Wheat – Solapur, Beed, Nagpur (3 districts)

  Raasua Cereals – All Districts

  Raasua Bhardhanya – (Maize) Sangli, Ahmednagar, Aurangabad, Jalna, Nashik, Dhule and Jalgaon (7 districts in total).

  Raasua Nutritious Cereals – Sorghum, Millet, Ragi (26 districts in total)

  A) Sorghum – Nashik, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Ahmednagar, Pune, Solapur, Satara, Sangli, Kolhapur, Aurangabad, Beed, Jalna, Latur, Osmanabad, Nanded, Parbhani, Hingoli, Buldana, Akola, Washim, Amravati and Yavatmal. 23 districts in total)

  B) Bajri – Nashik, Dhule, Jalgaon, Ahmednagar, Pune, Satara, Sangli, Aurangabad, Beed, Jalna and Osmanabad (11 districts in total)

  C) Ragi – Nashik, Pune, Satara, Kolhapur, Thane (including Palghar), Raigad and Ratnagiri. (7 districts in total)

  D) Cotton: (Amravati Division) – Buldhana, Akola, Amravati, Washim, Yavatmal.

  (Nagpur Division) – Wardha, Nagpur, Chandrapur.

  E) Sugarcane: (Aurangabad Division) – Aurangabad, Jalna, Beed.

  (Latur Division) – Latur, Osmanabad, Nanded, Parbhani, Hingoli.

  If the farmer is applying for any of the components falling under Rice, Wheat, Pulses, Cotton, Sugarcane, the above districts will remain mandatory for those components.

  2) Grants are payable from only one scheme for any matter.

  3) Caste certificate is required if the farmer belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

  4) If the beneficiary wants to benefit from this oilseed crop, his field must have oilseed crop and if the beneficiary wants to benefit from tree oilseed crop, he must have oilseed crop in his field.

  5) It will be mandatory for the concerned farmer to have his own name 7/12 and 8 / A transcript.

  Documents required for National Food Security Mission Plan

  1.  7/12 Certificate
  2.  8-A certificate
  3.  Quotations of equipment to be procured (for pumps, pipes, farms)
  4.  Test Certificate from Central Government Accredited Agency (for Pump Component)
  5.  Caste Certificate for SC / ST Beneficiaries (if required)
  6.  Warranty
  7.  Pre-consent letter

  Government Resolution of National Food Security Mission Plan –

  The above information is provided by the National Food Security Mission. If you like it, please share it with others and leave your valuable feedback in the comment box.

  Leave a Comment