Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana ) | कृषी यांत्रिकीकरण योजना

 कृषी यांत्रिकीकरण योजना

कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही महाराष्ट्र शासनामार्फत चालविली जात असून या योजनेमार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे यंत्र व अवजारे पुरविणे हा आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही शासनाची महत्वपूर्ण योजना असून या योजनेची माहिती सविस्तरपणे महायोजना.कॉम वर सविस्तरपणे पाहू या.

Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana ) |  कृषी यांत्रिकीकरण योजना

विभागाचे नाव

कृषी यांत्रिकीकरण योजना महाराष्ट्र राज्यच्या कृषी विभामार्फत चालविली जाते.

  कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा उद्देश 

  1. कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेती मधील उर्जेच्या वापराचे प्रमाण २ किलोवॅट/ हेक्टर पर्यंत वाढविणे. 

  2. शेतकऱ्यांचे आर्थीक दरडोई उत्पन्न वाढवीणे

  3. जेथे शेतीमधील उर्जेचा वापर कमी आहे अशा क्षेत्रामध्ये व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचविणे.

  4. प्रात्याक्षिके व मनुष्यबळ विकासाद्वारे सहभागीदारमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.

  कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचे धोरण 

  राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे हे कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचे धोरण आहे.

  कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी अनुदान

  या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येईल:

  १) ट्रॅक्टर

  २) पॉवर टिलर

  ३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे

  ४) बैल चलित यंत्र/अवजारे

  ५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे

  ६) प्रक्रिया संच

  ७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान

  ८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे

  ९) वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे

  १०) स्वयं चलित यंत्रे

  भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र:

  १) कृषि अवजारे बँकेची स्थापना

  २) उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना

  कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी पात्रता निकष

  1.  शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे
  2.  शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा
  3.  शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक
  4.  फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार
  5.  कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक
  6.  एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल
  7. उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील

  कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

  1.  आधार कार्ड
  2.  ७/१२ उतारा
  3.  ८ अ दाखला
  4.  खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल
  5.  जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )
  6.  स्वयं घोषणापत्र
  7.  पूर्वसंमती पत्र

  मित्रांनो वरील प्रमाणे माहिती ही कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची देण्यात आलेली असून ही माहिती आवडल्यास इतरांना शेअर करा तसेच कमेंट बॉक्स मध्ये आपला अमूल्य अभिप्राय कळवा.

  Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana )

  The Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana ) is being run by the Government of Maharashtra to provide various types of machinery and implements to the farmers in the state. The Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana ) is an important scheme of the Government and the details of this scheme can be seen in detail on Mahayojana.com.

  Name of the department

  Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana ) is run by the Department of Agriculture, State of Maharashtra.

  Purpose of Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana )

  1. To promote agricultural mechanization and increase the use of energy in agriculture to 2 kW / ha.

  2. To increase the economic per capita income of farmers

  3. To extend the benefits of agricultural mechanization to areas where energy use in agriculture is low and to small and marginal farmers.

  4. To create awareness among the participants through demonstrations and manpower development.

  Policy of Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana )

  The policy of the Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana ) is to provide financial assistance to the farmers in the State for the purchase of agricultural machinery / implements and to encourage the participants to participate in agricultural mechanization through training and demonstrations.

  Grants for Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana )

  The scheme will provide financial assistance to farmers for purchase of the following agricultural implements / tools:

  1) Tractor

  2) Power tiller

  3) Tractor / power tiller moving tools

  4) Bullock carts / tools

  5) Man-made devices

  6) Process set

  7) Post-harvest technology

  8) Horticulture machine / tools

  9) Characteristic machine tools

  10) Automated machines

  Rental Facility Center:

  1) Establishment of Agricultural Tools Bank

  2) Establishment of High Technology, Production Service Facilitation Center

  Please see the accompanying form for information on the benefits of Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana ).

  Eligibility Criteria for Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana )

  1.  It is mandatory for the farmer to have Aadhar card
  2.  The farmer should have 7/12 transcript and 8A
  3.  Farmers App. Caste certificate is required if the caste is in Scheduled Tribes
  4.  Grant will be payable for only one tool i.e. tractor or machine / tool
  5.  If the tractor is in the name of the person in the family, he will be eligible for the benefit of tractor driven implements but proof of being a tractor must be attached.
  6.  If you have availed the benefit for one component / tool, you cannot apply for the same component / tool for next 10 years but you can apply for other tool.
  7. E.g. If a farmer has been given benefit for tractor in the year 2018-19, he will not be eligible for benefit for tractor for next 10 years, he will be eligible for benefit for other implements in 2019-20.

  Documents required for Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana )

  1.  Aadhaar card
  2.  Excerpt 7/12
  3.  8A certificate
  4.  Quotation of equipment to be procured and inspection report given by the Central Government accredited inspection body
  5.  Caste Certificate (for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)
  6.  Self declaration
  7.  Pre-consent letter

  Friends, the above information has been provided for the Agricultural Mechanization Scheme ( Krushi Yantrikikaran Yojana ). If you like this information, share it with others and leave your valuable feedback in the comment box.

   

  ABBREVIATIONS

   

   

  AAP

  Annual Action Plan

  A&C

  Agriculture & Cooperation

   

   

  ADC

  Additional Commissioner

   

   

  ADG

  Assistant Director General

  ADM

  Additional District Magistrate

   

   

  AICRP

  All India Coordinated Research Project

  ATMA

  Agricultural Technology Management Agency

  BIS

  Bureau of Indian Standards

   

   

  CCEA

  Cabinet Committee on Economic Affairs

   

   

  CFMTTI

  Central Farm Machinery Training & Testing Institute

  CHC

  Custom Hiring Centers

  CIPHET

  Central Institute of Post Harvest Engineering & Technology

  CMVR

  Central Motor Vehicle Rules

   

   

  CSAM

  Centre for Sustainable Agricultural Mechanization

  CSIR

  Council of Scientific and Industrial Research

   

   

  DAC&FW

  Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

  DC

  Deputy Commissioner

  DD(A)

  Deputy Director (Agriculture)

  DDG

  Deputy Director General

  DLEC

  District Level Executive Committee

   

   

  EC

  Executive Committee

  EE(A)

  Executive Engineer (Agriculture)

  EFC

  Expenditure Finance Committee

  FMTTI

  Farm Machinery Training & Testing Institute

  FPO

  Farmer Producer Organization

  GFR

  General Financial Rules

  GOI

  Government of India

  ha

  Hectare

  HP

  Horse Power

  ICAR

  Indian Council of Agricultural Research

  ICRISAT

  International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics

  ICT

  Information Communication Technology

  IRRI

  International Rice Research Institute

  JD(A)

  Joint Director (Agriculture)

  JICA

  Japan International Cooperation Agency

  KVK

  Krishi Vigyan Kendra

  kW

  Kilo-Watt

  M&T

  Mechanization & Technology

  MIDH

  Mission for Integrated Development of Horticulture

  MIP

  Mission Integration Planning

   

   

  MIS

  Management Information System

   

   

  NABARD

  National  Bank for Agriculture & Rural Development

   

   

  NERFMTTI

  North Eastern Region Farm Machinery Training & Testing Institute

   

   

  SMAM

  National Food Security Mission

   

   

   

  NIAE

  National Institute of Agricultural Engineering

   

   

  NMOOP

  National Mission on Oil Seeds & Oil Palms

   

   

  NRFMTTI

  Northern Region Farm Machinery Training & Testing Institute

   

   

  NSC

  National Steering Committee

   

   

  PHT

  Post Harvest Technology

   

   

  PHTM

  Post Harvest Technology & Management

   

   

  PPP

  Public Private Partnership

   

   

  PRI

  Panchayati Raj Institutions

   

   

  PSU

  Public Sector Undertaking

   

   

  PTO

  Power Take Off

   

   

  QPR

  Quarterly Progress Report

   

   

  R&D

  Research & Development

   

   

  RKVY

  Rashtriya  Krishi Vikas Yojana

   

   

  SAU

  State Agricultural University

   

   

  SC

  Scheduled Caste

   

   

  SFAC

  Small Farmers Agri-Business Consortium

   

   

  SHG

  Self Help Groups

   

   

  SLEC

  State Level Executive Committee

   

   

  SMAM

  Sub-Mission on Agricultural Mechanization

   

   

  SRFMTTI

  Southern Region Farm Machinery Training & Testing Institute

   

   

  ST

  Schedule Tribes

   

   

  TSP

  Tribal Sub Plan

   

   

  UG

  User Groups

   

   

  UT

  Union Territory

   

   

  WD

  Wheel Drive

   

   


  SUB-MISSION ON AGRICULTURAL MECHANIZATION

   

  OPERATIONAL GUIDELINES

   

  1.0      Introduction

   

  (i)        Agricultural land area in the world has limit, but the demand for food is ever increasing due to population growth. To increase productivity in the limited land so as to meet the expanding demand arising from population growth as well as higher income is very important mission.

   

  (ii)      The task assumes greater importance to India, than the rest of the world considering that India accounts for 2.4% of the world’s geographical area and 4% of its water resources, but has to support

   

  17% of the world’s human population and 15% of the livestock.

   

  (iii)    To increase productivity, timely and precise field work is necessary. To make it possible, agricultural machines take an important role.

   

  (iv)     Among the states, farm power availability in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and western part of Rajasthan is higher than the National average of 2.02 kW/ha. In rest of the country, especially in Eastern and North-East Regions, it is significantly lower which necessities promotion of farm mechanization as a special Mission.

   

  (v)       Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) will be implemented in accordance with guidelines described hereunder.

   

  (vi)     The scheme will be implemented in all the states, to promote the usage of farm mechanization and increase the ratio of farm power to cultivable unit area up to 2.5 kW/ha.

   

  (vii)   SMAM will have Central Sector Schemes under component No.1 & 2 in which Government of India contributes 100%. Centrally Sponsored Schemes are covered under component No. 3 to 8 including Administrative and Flexi funds in which Government of India contributes 60% and states contribute 40% except North eastern states and Himalayan regions states where it is 90 %(Central Share) and 10% (State Share). For Union Territories, it is 100% centre share.

   

  2.0      Mission Objectives

  The Mission objectives are as follows:

   

  (i)        Increasing the reach of farm mechanization to small and marginal farmers and to the regions where availability of farm power is low;

   

  (ii)      Promoting ‘Custom Hiring Centres’ to offset the adverse economies of scale arising due to small landholding and high cost of individual ownership;

   

  (iii)    Creating hubs for hi-tech & high value farm equipments;

  (iv)     Creating awareness among stakeholders through demonstration and capacity building activities;

   

  (v)       Ensuring performance testing and certification at designated testing centers located all over the country.

   

  3.0      Mission Strategy

   

  To achieve the above objectives, the Mission will adopt the following strategies:

   

  (i)        Conduct performance testing for various farm machineries and equipments at the four Farm Machinery Training and Testing Institutes (FMTTIs), designated State Agricultural Universities (SAUs) and ICAR institutions;

   

  (ii)   Promote farm mechanization among stakeholders by way of on-field and off-field training and demonstrations.

   

  (iii)    Provide financial assistance to farmers for procurement of farm machinery and implements

   

  (iv)     Establish custom hiring centres of location and crop specific farm machinery and implements

   

  (v)       Provide financial assistance to small and marginal farmers for hiring machinery and implements in low mechanized regions.

   

  4.0      Mission Components

   

  4.1 Promotion and Strengthening of Agricultural Mechanization through Training, Testing and Demonstration: Aims to ensure performance testing of agricultural machinery and equipment, capacity building of farmers and end users and promoting farm mechanization through demonstrations.

   

   

  4.2 Demonstration, Training and Distribution of Post Harvest Technology and Management (PHTM): Aims at popularizing technology for primary processing, value addition, low cost scientific storage/transport and the crop by-product management through demonstrations, capacity building of farmers and end users. Provides financial assistance for establishing PHT units.

   

   

   

  4.3 Financial Assistance for Procurement of Agriculture Machinery and Equipment: Promotes ownership of various agricultural machinery & equipments as per norms of assistance.

   

   

  4.4 Establish Farm Machinery Banks for Custom Hiring: Provides suitable financial assistance to establish Farm Machinery Banks for Custom Hiring for appropriate locations and crops.


  4.5 Establish Hi-Tech, High Productive Equipment Hub for Custom Hiring: Provides financial assistance to set up hi-tech machinery hubs for high value crops like sugarcane, cotton etc.

   

   

  4.6 Promotion of Farm Mechanization in Selected Villages: Provides financial assistance to promote appropriate technologies and to set up Farm Machinery Banks in identified villages in the states.

   

  4.7 Financial Assistance for Promotion of Mechanized Operations/hectare Carried out Through Custom Hiring Centres: Provides financial assistance on per hectare basis to the beneficiaries hiring machinery/equipments from custom hiring centres in low mechanized areas.

   

  4.8 Promotion of Farm Machinery and Equipment in North-Eastern Region: Extends financial assistance to beneficiaries in high-potential but low mechanised states of north-east.

   

   

  5.0      POSITION OF ONGOING SCHEMES

   

  Farm Mechanization programmes are also being implemented through other missions/schemes such as RKVY, MIDH, NMOOP & SMAM, which would continue to be implemented subject to these guidelines. The Central Sector schemes ‘Promotion and Strengthening of Agricultural Mechanisation through Training, Testing and Demonstration’ and ‘Post Harvest Technology & Management’ stand merged with this Sub-Mission.

   

  Leave a Comment