Benefits of Kisan Credit Card | किसान क्रेडिट कार्ड

 

किसान क्रेडिट कार्ड 

शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा असून भारतीय अर्थव्यवस्था ही मूळत: शेतीवर अवलंबून आहे. भारतातील बहुतांश नागरीकांचा व्यवसाय शेती असून शेती उद्योगास चालना देण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची सुरूवात केली असून किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय याची माहिती महा योजना वर सविस्तर पणे पाहू या.

 

Benefits of Kisan Credit Card, किसान क्रेडिट कार्ड, How to apply for KCC, kisan credit card loan, kisan credit card interest rate, KCC, PM Kisan

किसान क्रेडिट कार्ड,kisan credit card,kcckisan card,kisan credit card scheme,kisan card online,kcc institute of technology and management,kisan credit card interest rate calculator,kcc interest rate,kisan credit card online apply

kisan credit card online,kisan credit card apply,kcc institute,kisan credit card loan,sbi kisan credit card,kcc scheme

  किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय?

  किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजेच केसीसी ही एक योजना आहे, जिचा उद्देश शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधीच्या कामासाठी आर्थिक मदत करणं हा आहे. केसीसीच्या म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतं, कीटकनाशकं इ. शेतीच्या कामांसाठी कर्ज दिलं जातं.

  केसीसीसाठी सगळेच शेतकरी अर्ज करू शकतात. यामध्ये स्वत:च्या मालकीची जमीन असणारे, इतरांची जमीन भाडेतत्वावर करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश होतो. kisan card card online application भरता येते.

  2018-19च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान पशुपालन (शेळीपालन, मेंढीपालन कुक्कुटपालन इ.) आणि मत्स्यपालन (animal husbandry and fisheries) करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचं निश्चित करण्यात आलं.

  KCC साठी अर्ज कसा करायचा?

  भारत सरकारने काढलेल्या परीपत्रकानुसार भारतामध्ये सुमारे 6.95 कोटी शेतकरी हे kisan card वापरत असल्याचे समजते परंतु अनेक शेतकरी हे या KCC वापरत असताना सुध्दा कर्जापासून वंचीत आहेत.

  त्यामूळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना KCC चा लाभ व्हावा या दृष्टीने सरकार ने फेब्रुवारी 2020मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या ( Pantpradhan Kisan Sanman Yojana ) सगळ्या लाभार्थ्यांचा केसीसी योजनेत समावेश करण्याची मोहीम हाती घेतली.

  या मोहीमेंतर्गत जास्तीज जास्त शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्डचा लाभ व्हावा यासाठी केंद्र शासनाने PM Kisan या वेबसाईट वर kisan credit card online application भरण्याची सुविधा सुरू केली.

  KCC चा अर्ज भरण्याची सुविधा ही CSC म्हणजेच (Common Service Centre) किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रावर उपलब्ध आहे.

  शेतकऱ्यांना kisan card card online application करण्यासाठी CSC किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रावरच जावं लागेल. तिथं जाऊन क्रेडिट कार्ड साठीचा फॉर्म भरावा लागतो. पण, हे करत असताना शेतकऱ्यांकडून एक ठरावीक शुल्क CSC किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र यांचेकडून आकारलं जातं.

  kisan credit card loan

  शेतकऱ्यांना kisan credit card या योजने अंतर्गत कर्ज देत असताना हे कर्ज किती द्यायचे हे त्या शेतकऱ्याकडे असलेली जमीन व त्यचे वार्षीक उत्पन्न यावरून ठरवले जाते.

  KCC अंतर्गत शेतकऱ्यांना तिन लाख रूपयांचे kisan credit card loan दिले जाते. 3 लाख रूपयांपैकी KCC अंतर्गत 1 लाख 60 रूपयांचे विनातारण कर्ज दिले जाते तर त्या पुढील कर्ज मर्यादेसाठी तारण ठेवावे लागते.

  kisan credit card interest rate

  kisan credit card अंतर्गत दिले जाणारे loan हे 3 लाख रूपय पर्यंत दिले जात असून या kisan credit card interest rate 7 टक्यांपर्यंत दिले जाते परंतु शेतकरी kisan credit card loan हे वर्षभरात फेडणार असेल तर व्याजामध्ये 3 टक्के सवलत दिली जात असून शेतकऱ्यांना 4 टक्के व्याज भरावे लागते.

  KISAN CREDIT CARD VIMA

  किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत लोन घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाला किंवा अपंगत्व आलं, तर KISAN CREDIT CARD VIMA योजने अंतर्गत त्याला 50 हजार रुपयांचं विमा संरक्षण (KCC VIMA) दिलं जातं, तसंच इतर धोक्यांसाठी 25 हजार रुपयांचं विमा संरक्षण दिलं जातं.

  किसान क्रेडिट कार्ड चे फायदे

  1. किसान क्रेडिट कार्ड मूळे पैशाच्‍या वाटपाच्‍या पध्‍दती सोप्‍या करते

  2. नगद आणि स्‍वरूपासंबंधी कठिणपणा काढून टाकते

  3. प्रत्‍येक पिकासाठी कर्जाकरीता अर्ज करण्‍याची गरज नाही

  4. शेतकरयासाठी व्‍याजाचा भार कमी करणे शक्‍य करीत कोणत्‍या ही वेळी खात्रीलायकपणे कर्ज मिळण्‍याची हमी

  5. शेतकरयाच्‍या सवडी आणि निवडीप्रमाणे बियाणे, उर्वरके खरेदी करण्‍यास मदत करते

  6. डीलर्स कडून कॅश अव्‍हेल डिस्‍काउंट (नगद लाभ सूट) वर खरेदी करण्‍यास मदत करते

  7. वर्षांपर्यंत कर्जाची सुविधा – हंगामी मूल्‍यांकनाची गरज नाही

  8. जास्‍तीत जास्‍त कर्जाची मर्यादा (सीमा) शेतीच्‍या उत्‍पन्नावर आधारित

  9. किती वेळा पैसे काढू शकता ती संख्‍या कर्ज सीमेवर अवलंबून

  10. परतफेड फक्‍त हंगामा नंतर

  11. शेतीसाठी घेतलेल्‍या आगावू रकमेवर व्‍याज दर लागू असल्‍याप्रमाणे

  12. जामीन, मार्जिन व दस्‍तऐवजांचे मानक शेतीसाठी घेतलेल्‍या आगावू रकमेवर लागू असल्‍याप्रमाणे

  kisan credit card scheme साठी आवश्यक कागदपत्रे –

  kisan credit card scheme ही देशाभरातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी रावबीली जात असून KCC चा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

  1. kisan credit card form

  2. ओळखीचा पुरावा व पत्याचा पुरावा

  kisan credit card scheme चा लाभ घेण्यासाठी पत्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवान किंवा पासपोर्ट आवश्यक आहे.

  Kisan Credit Card

  Farmers are the breadwinners of the world and the Indian economy is largely dependent on agriculture. The majority of the citizens of India are engaged in agriculture and the government has launched the Kisan Credit Card Scheme for farmers to boost the agro-industry.

  What is Kisan Credit Card?

  Kisan Credit Card (KCC) is a scheme aimed at providing financial assistance to farmers for agricultural work. Through KCC’s Kisan Credit Card Scheme, farmers are provided with seeds, fertilizers, pesticides etc. Loans are given for agricultural works.

  All farmers can apply for KCC. This includes farmers who own their own land and lease other people’s land. kisan card card online application can be filled.

  During the budget session of 2018-19, it was decided to extend the benefits of this scheme to the farmers engaged in animal husbandry (goat rearing, sheep rearing, poultry rearing etc.) and fishery (animal husbandry and fisheries).

  How to apply for KCC?

  According to a circular issued by the Government of India, it is estimated that about 6.95 crore farmers in India are using kisan card but many farmers are deprived of loans even while using KCC.

  Therefore, in order to benefit more farmers, the government launched a campaign in February 2020 to include all the beneficiaries of the Prime Minister’s Kisan Sanman Yojana in the KCC scheme.

  Under this campaign, in order to benefit more farmers with Kisan Credit Card, the Central Government has started the facility of filling up card card online application on the website PM Kisan.

  KCC application facility is available at CSC (Common Service Center) or your Government Service Center.

  Farmers will have to go to CSC or your government service center to apply for kisan card online. Go there and fill out a credit card form. But, in doing so, farmers are charged a certain fee by the CSC or your government service center.

  kisan credit card loan –

  When giving loans to farmers under the kisan card scheme, the amount to be given is decided on the basis of the land owned by the farmer and his annual income.

  Under KCC, farmers are given a kisan credit card loan of Rs. 3 lakhs. If an unsecured loan of Rs. 1 lakh 60 is given under KCC out of Rs.

  kisan credit card interest rate –

  The loan under kisan credit card is given up to Rs 3 lakh and this kisan credit card interest rate is given up to 7% but if the farmer repays the kisan credit card loan throughout the year, 3% discount is given in interest and farmers have to pay 4% interest.

  KISAN CREDIT CARD VIMA –

  In case of accidental death or disability of a farmer taking a loan under Kisan Credit Card, under KISAN CREDIT CARD VIMA scheme he is given an insurance cover of Rs. 50,000 (KCC VIMA) and Rs. 25,000 for other risks.

  Benefits of Kisan Credit Card –


  1. Kisan Credit Card simplifies the method of disbursement of money

  2. Eliminates cash and form difficulties

  3. There is no need to apply for loan for each crop

  4. Guarantee of guaranteed loan at any time by enabling the farmer to reduce the interest burden.

  5. Helps to purchase seeds, fertilizers as per the farmer’s preference and preference

  6. Helps to purchase at Cash Avail Discount from Dealers

  7. Loan facility for years – No need for seasonal valuation

  8. Maximum loan limit (limit) based on agricultural income

  9. The number of times you can withdraw money depends on the loan limit

  10. Repayment only after harvest

  11. As interest rate is applicable on advance amount taken for agriculture

  12. Standard of Bail, Margin and Documents as applicable to advance deposit taken for agriculture

  Documents required for kisan credit card scheme –


  The kisan credit card scheme is open to all farmers across the country and the following documents are required to avail KCC.

  1. Kisan credit card form

  2. Proof of identity and proof of address

  To avail kisan credit card scheme, Aadhar card, voting card, PAN card, driving license or passport is required as proof of address.

  Features and benefits of kisan credit card –

  • Get interest at saving bank rate on credit balance in KCC account.
  • Free ATM cum debit card (State Bank Kisan Card) for all KCC borrowers
  • Interest subvention @2% p.a is available for loan amount upto Rs. 3 Lacs
  • Additional interest subvention @3% p.a for prompt repayments
  • Notified crops / notified areas are covered under crop insurance for all KCC loans
  • Quantum of loan for 1st year will be assessed on the basis of Cost of cultivation, post-harvest expenses and farm maintenance cost
  • For subsequent 5 year loan will be sanction on the basis of increase in scale of finance
  • Collateral security is waived for KCC limit upto Rs. 1.60 lac.
  • Sanctioned KCC limit will be considered for the purpose of fixing collateral security requirement
  • Simple interest @7% p.a will be charged for one year or upto the repayment due date, which ever is earlier.
  • In case of non-repayment within the due dates interest is applied at card rate
  • Beyond due date interest will be compounded half yearly
  • The repayment period may be fixed as per the anticipated harvesting and marketing period for the crops for which a loan has been granted.

  किेसान कार्ड देणाऱ्या भारततील बँका –

  1. sbi kisan credit card

  2. canara bank kisan credit card

  3. icici kisan credit card

  4. axis bank kisan credit card

  5. dena bank kisan credit card

  6. pnb bank kisan credit card

  8. baroda bank kisan credit card

  9. boi bank kisan credit card

  10. bom bank kisan credit card

  11. hdfc bank kisan credit card

  2 thoughts on “Benefits of Kisan Credit Card | किसान क्रेडिट कार्ड”

  Leave a Comment