Sharad Pawar Gramin Samridhi Yojana 2020: Online Registration, Objectives, Eligibility & Benefits | शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना ऑनलाईन नोंदणी, उद्दिष्टे, पात्रता व फायदे

 शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना ऑनलाईन नोंदणी, उद्दिष्टे, पात्रता व फायदे Table Of Contents शदर पवार यांच्या वाढदविसानिमीत्ताने ठाकरे सरकारने मोठी भेट शरदपवार यांना दिलेली असून त्यांच्या नावाने शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना ही सरकारी योजना सुरू केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या काही योजनांच्या संयोजनातून शरद पवार ग्राम … Read more

PM Garib Kalyan Yojana (PMGKY) | पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाय)

 PM Garib Kalyan Yojana (PMGKY)  The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was dispatched in the year 2016 by PM Narendra Modi along with different arrangements of Taxation Laws (Second Amendment) Act, 2016. It became effective from seventeenth December 2016 under the Ministry of Finance.  There have been late updates on the PM Garib Kalyan Yojana … Read more

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे कुटुंब ओळखपत्र (जॉबकार्ड) | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Family Identity Card (Job Card)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे कुटुंब ओळखपत्र (जॉबकार्ड) – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे कुटुंब ओळखपत्र (जॉबकार्ड) – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दरवर्षी दि. 15 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेमध्ये पुढील आर्थिक वर्षाचे लेबर बजेट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु होते. यामध्ये गावामध्ये घेण्यात येणारी कामे सुचविणे, त्यांचे प्राधान्यक्रम … Read more

मनरेगा व राज्य रोजगार हमी योजना फरक

मनरेगा व राज्य रोजगार हमी योजना फरक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राज्य रोजगार हमी योजना खर्चाच्या किमान 50 टक्के कामे ग्रामपंचायतीमार्फत व त्यास ग्रामसेभेची मान्यता लाईन डिपार्टमेंटकडून अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीची भूमीका कंत्राटदारावर बंद कुशल कामाकरिता कंत्राटदारांना परवागनी बँक / पोस्टामार्फत ऑनलाईन रिपोटिंग व संनियंत्रण रोखीने मजुरीवाटप संगणक प्रणालीद्वारेऑनलाईन रिपोर्टिंग व संनियंत्रण ऑनलाईन रिपोटिंग … Read more

मनरेगा – महाराष्ट्र : कार्यान्वयन | MGNREGA – Maharashtra: Implementation

मनरेगा – महाराष्ट्र : कार्यान्वयन कामांची मजूरी व कार्यान्वयन प्रस्तावित वा मंजूर आराखडयातील कामांची अंदाजपत्रके यंत्रणा वा ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाने तयार करुन घेणे. मनरेगा – महाराष्ट्र : कार्यान्वयन | MGNREGA – Maharashtra: Implementation अंदाजपत्रकास सक्षम तांत्रिक अधिका-याने मंजूरी देणे. अंदाजपत्रकानुसार ज्या कामात साहित्य, कुशल, अर्धकुशल मजूरी यांचा खर्च 40 टक्क्याहून (साहित्य, साधनसामुग्री इ.) अधिक … Read more

मनरेगा – महाराष्ट्र : MIS | MGNREGA – Maharashtra: MIS NIC has developed a website www.nrega.nic.in.

मनरेगा – महाराष्ट्र : MIS NIC ने www.nrega.nic.in ही वेबसाईट विकसित केली आहे. मनरेगा – महाराष्ट्र : MIS | MGNREGA – Maharashtra 1. प्रत्येक ग्रामपंचायत समितीकरिता विशिष्ट क्रमांक दिलेला आहे. 2. निधीवाटप कामे, खर्चाविषयीच्या, (अकुशल व साहित्य, सामग्री (कुशल)), सामाजिक अंकेषण, मजूर उपस्थिती इ. ची सर्वतोपरी माहिती ऑनलाईन संकेतस्थळावरील विहित विवरण पत्रात भरावी लागते. 3. … Read more

मनरेगा – महाराष्ट्र : कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे | MGNREGA – Maharashtra: Nature of work, priorities and principles

मनरेगा – महाराष्ट्र : कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व … Read more

MGNREGA – Maharashtra: Convenience | मनरेगा – महाराष्ट्र : सोयीसवलती

मनरेगा – महाराष्ट्र : सोयीसवलती MGNREGA – Maharashtra: Convenience | मनरेगा – महाराष्ट्र : सोयीसवलती मजुरांसाठी सोयीसवलती गावापासून 5 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर रोजगार दिल्यास 10 टक्के जास्त मजुरी राज्यशासनामार्फत. अकुशल रोजगार उपलब्ध न केल्यास दैनिक मजुरीच्या 25 टक्के बेरोजगार भत्ता. कामावर पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार व बरोबर आणलेल्या 6 वर्षाखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय. … Read more

मनरेगा – महाराष्ट्र : वैशिष्टये | MGNREGA – Maharashtra: Features

मनरेगा – महाराष्ट्र : वैशिष्टये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना वैशिष्टये – 1.महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड. 2.नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी. 3.कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची. 4.प्रतिदिन … Read more

मनरेगा | MGNREGA – Maharashtra

मनरेगा – महाराष्ट्र मंत्रालय स्तर देशात ग्रामीण मजुरांना अकुशल रोजगाराची हमी 1977 पासून कायद्यान्वये देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य. भारत सरकारने ग्रामीण रोजगाराचे विविध कार्यक्रम (जवाहर रोजगार योजना, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इ.) निधीच्या उपलब्धतेनुसार राबविले होते मात्र या कार्यक्रमात रोजगाराची हमी नव्हती, तर फक्त रोजगारांची उपलब्धता होती. Manarega महाराष्ट्राचा रोहयो … Read more