शैक्षणिक कर्ज योजना | Educational Loan Scheme

 शैक्षणिक कर्ज योजना, उद्देश, प्रमुख अटी, लाभाचे स्वरुप  शैक्षणिक कर्ज योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत असून महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविली जाते. शैक्षणिक कर्ज योजना ही  सरकारी योजना अनूसुचित जाती तील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू आहे. या योजनेची माहिती सविस्तरपणे पाहू या महा योजना वर शैक्षणिक कर्ज योजनेचा प्रकार केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती … Read more

Maintenance Allowance for student Studying in professional courses information, benefits | व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्ता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती या योजने अंतर्गत वसतीगृहात राहणाऱ्या व व्यावसायीक अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती मधील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला जात असून यामधून त्यांचा खर्च भागतो परंतु व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकत असलेल्या व वसतीगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या निर्वाह भत्याव्यतीरिक्त विद्यावेतन म्हणजे शिष्यवृत्ती भत्ता हा महाराष्ट्र … Read more

पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) माहिती, फायदे, | Post-Matric Tuition Fee and Examination Fee (Freeship) information and benefits

पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) Table Of Contents  पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) पोस्ट मॅट्रिक ट्यूशन फी आणि परीक्षा फी (फ्रीशिप) योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेचा हेतु हा राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची रूची निर्माण करणे, त्यांना आर्थीक मदत देवून विद्यार्थ्यांची … Read more

Government of India Post-Matric Scholarship information, benefits, eligibility | भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना माहिती, फायदे, पात्रता

 भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना Table Of Contents भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजने बद्दल – भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना ही भारत सरकार पुरस्कृत असून ही महा योजना महाराष्ट्र शासनाच्या  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचेमार्फत राबविण्यात येते. समाजातील वंचीत गटातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे त्यांची शिक्षणातील गळती कमी होण्यासाठी शासनाने भारत सरकार पोस्ट-मॅट्रीक … Read more

MahaDBT Login – Process | mahadbt scholarship

MahaDBT Login – Process | mahadbt scholarship  Table Of Contents MahaDBT or Aaple Sarkar DBT (Direct Benefit Transfer) is a commendable online scholarship portal by the Government of Maharashtra. It hosts around 38 post-matric scholarships for the reserved category students who are domiciles of Maharashtra. These scholarships are provided by 8 distinct departments of the State Government of … Read more

scholarships online result 2020 कसा पहावा | इयत्ता 5 वी, 8 वी चा निकाल जाहीर

scholarships online result 2020 कसा पहावा |  इयत्ता 5 वी, 8 वी चा निकाल जाहीर महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद पूणे MSCE यांच्या मार्फत scholarships exam 16 फेब्रूवारी 2020 ला घेण्यात आलेली होती. यामध्ये शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परिक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परिक्षा तसेच पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परिक्षा घेण्यात आलेली होती त्याचा निकाल MSCE ने जाहीर केला … Read more

Social Welfare Department Planned Slum Improvement Scheme | समाजकल्याण विभाग – योजना

 समाजकल्याण विभाग – योजना महाराष्ट्र शासन समाजकल्याण विभागातर्फे अनेक योजना राबविल्या जातात त्यापैकी खालील योजनांची माहिती पुढील प्रमाणे पाहू या. योजना राबविण्यामागे समाजकल्याण विभागाचा उद्देश – राज्यतील दुर्बल घटकांची विशेष काळजी पुर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन करण्यासाठी तसेच सामाजिक अन्याय यापासून त्याचे संरक्षण करण्याच्या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र शासनाने समाज कल्याण विभागाची निर्मिती केली. या … Read more