scholarships online result 2020 कसा पहावा | इयत्ता 5 वी, 8 वी चा निकाल जाहीर

scholarships online result 2020 कसा पहावा |  इयत्ता 5 वी, 8 वी चा निकाल जाहीर

महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद पूणे MSCE यांच्या मार्फत scholarships exam 16 फेब्रूवारी 2020 ला घेण्यात आलेली होती. यामध्ये शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परिक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परिक्षा तसेच पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परिक्षा घेण्यात आलेली होती त्याचा निकाल MSCE ने जाहीर केला आहे.

scholarships online result कसा पहावा

MSCE यांच्या मार्फत scholarships exam 16 फेब्रूवारी 2020 ला घेण्यात आलेली होती त्याचा निकाल scholarship exam portal वर उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून तो पाहण्यासाठी खालील step चा वापर करा.

1. शाळेने सामुहीक scholarships online result पाहण्यासाठी

 •  browser open करून https://puppss.mscescholarshipexam.in/Home/Home या संकेत स्थळाला भेट द्या.
 • शाळा लॉगीन / School Login वर क्लिक करा.
 • शाळेचा Udise code and Password प्रविष्ट करा.
 • सबमीट करा. शाळेची लॉगीन झालेली दिसेल.
 • Dashboard वर scholarship result वर क्लिक करा.
 • student scholarships result pdf उघडेल.

2. वैयक्तीक students scholarships online result पाहण्यासाठी

 •  browser open करून https://puppss.mscescholarshipexam.in/ या संकेत स्थळाला भेट द्या.
 • अंतरीम निकाल टॅब अंतर्गत अंतरीम निकाल विद्यार्थ्यांसाठी वर क्लिक करा.
 • 11 digit seat number प्रविष्ट करा.
 • show result बटणावर क्लिक करा.
 • student schoarship online result उघडेल विद्यार्थ्यांची mark list दिसेल.

विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करून घ्यायची असल्यास संबंधीत शाळेच्या लॉगीनमध्ये 20 ऑक्टोबर पर्यंत ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.  गुणांच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक पेपरसाठी 50 रूपये याप्रमाणे शुल्काची रक्कम ऑनलाईन पेमेंट गेटवेद्वारे भरणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्याचे नाव, वडिलाचे नाव, आईचे नाव, शहरी किंवा ग्रामिण भाग तसेच आभ्यासक्रमात दुरूस्ती  करावयाची असल्यास 20 ऑक्टोबर पर्यंत संबंधीत शाळेच्या लॉगीन मध्ये अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

Msce scholarship result 2020, msce result 2020, maharashtra scholarship result 2020, scholarship result in maharashtra, msce pune result 2020, msce class 5 result 2020, msce class 8 result 2020

अशा प्रकारे वरील step चा वापर करून आपण 5 वी, 8 वी चा scholarship परिक्षेचा निकाल पाहू शकता.

scholarships online result | Scholarship Examination 2020 Class 5th, 8th Result Announced

Scholarships exam was conducted on 16th February 2020 through Maharashtra State Examination Council Pune MSCE. MSCE has announced the results of Government Vidyaniketan Entrance Examination, Tribal Vidyaniketan Entrance Examination and Pre-Secondary Scholarship Examination.

How to view scholarships online result

The results of the scholarships examination conducted by MSCE on 16th February 2020 have been made available on the scholarship exam portal and use the following steps to view it.

1. To see the result of group scholarships online by the school

 •  Open the browser and visit https://puppss.mscescholarshipexam.in/.
 • Click on School Login.
 • Enter the school’s Udise code and password.
 • Submit. The school will appear logged in.
 • Click on Scholarship result on Dashboard.
 • The student scholarships result pdf will open.

2. Individual students scholarships to see online result

 •  Open the browser and visit https://puppss.mscescholarshipexam.in/.
 • Click on Interim Results for Students under the Interim Results tab.
 • Enter 11 digit seat number.
 • Click on the show result button.
 • Student scholarship online result will open. Mark list of students will appear.

Online applications will be made available till October 20 in the login of the concerned school if the students want to get the marks verified. For verification of marks, a fee of Rs. 50 per paper is required to be paid through online payment gateway.

The application has been made available in the concerned school login till 20th October if the student’s name, father’s name, mother’s name, urban or rural areas as well as the curriculum needs to be amended.

In this way you can see the result of 5th, 8th scholarship examination by using the above step.

Leave a Comment