RTE School List 2021-22 | आर टी ई पात्र शाळांची यादी

 

RTE  School List 2021-22 | आर टी ई पात्र शाळांची यादी 

  RTE School List 2021-22

  RTE ACT 2009 नुसार बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विनानुदानित, कायम विनानुदानित व स्वयंअर्थसहायीत सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये RTE Free Admission (आर.टी.ई. अंतर्गत 25% मोफत प्रवेश) दिले जातात. RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2021-22 ही शासनाची सरकारी योजना असून महाराष्ट्रामध्ये यासाठी RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2021-22 (आर.टी.ई. अंतर्गत 25% मोफत प्रवेश) साठी कोणत्या शाळा पात्र आहेत RTE School List 2021-22हे तुम्ही पाहू शकता. तसेच RTE School List 2021-22 जाणून घेण्यासाठी व rte school list near me शोधण्यासाठी कोणत्या step वापराव्यात याबद्दल ची परिपूर्ण माहिती पाहणार आहोत आमच्या महायोजना वेबसाईट वर

  RTE SCHOOL LIST NEAR ME

  महाराष्ट्रातील बरेच पालकांना या योजेनेबद्दल फारसी माहिती नाही तसेच जे पालक आपल्या पाल्याचा form भारतात त्यांना आपल्या घरापासून rte school list near me कोणत्या आहेत याबद्दल ही माहित नसते. सर्व पालकांना आपल्या घरापासून rte school list near me माहिती करून घेण्यासाठी खालील step चा अवलंब करावा
  सर्व प्रथम तुम्ही https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex ही अधिकृत वेबसाईट उघडा

  RTE Eligible School List
  त्यानंतर list of School (Along with Approved Free) वर क्लिक करा.

  RTE Eligible School List

  त्यानंतर सर्च बार उघडलेला दिसेल.

  RTE Eligible School List

  राज्य, जिल्हा व तालुका निवडा तसेच RTE School list  ला क्लिक करा

  RTE Eligible School List

  List of School RTE आर.टी.ई.साठी पात्र शाळांची यादी दिसेल.

  RTE Eligible School List

  ज्या शाळेची माहिती पाहिजे जसे की, ती शाळा किती फी घेते , त्या शाळेमध्ये कोणत्या सुविधा आहेत, शाळेची वेबसाइट  कोणती आहे, किती विद्यार्थ्यांना आर टी ई अंतर्गत मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे, किती विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला गेला आहे इत्यादी माहिती 
  RTE Eligible School List

  ————————————————————————————————————-

  RTE Eligible School List

  RTE School List 2021-22

  According to RTE ACT 2009, children are provided free and compulsory education. For effective implementation of this Act, RTE Free Admission (25% free admission under RTE) is given in all medium schools, unsubsidized, permanently unsubsidized and self-funded. RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2021-22 is a government scheme and you can see which schools in Maharashtra are eligible for RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2021-22 (25% free admission under RTE) RTE School List 2021-22. Also we will see the complete information about the steps to be taken to know RTE School List 2021-22 and to find rte school list near me on our Mahayojana website.

  RTE SCHOOL LIST NEAR ME

  Many parents in Maharashtra do not know Persian about this scheme and also those parents who do not know the form of their child in India from their home rte school list near me. The following steps should be followed for all parents to know the rte school list near me from their home

  First of all you have to open the official website https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex

  RTE Eligible School List

  Then click on List of School (Along with Approved Free). For RTE Eligible School List

  RTE Eligible School List

  Then the search bar will open.
  RTE Eligible School List
  Select State, District and Taluka and click on RTE School list
  RTE Eligible School List
  RTE List of schools eligible for RTE will appear.
  RTE Eligible School List
  RTE Eligible School List

  Information about the RTE Eligible School List, such as how much the school charges for other students, what facilities the school has, the website of the school, how many rte vacancy students will be given free admission under RTE, how many students are given free admission, etc.

  Leave a Comment