RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2022-23 ONLINE APPLICATION, AGE LIMIT, SCHOOL LIST, FORM PRINT OUT, LOTTERY LOGIC, ADMIT CARD

RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2023-24 ONLINE APPLICATION, AGE LIMIT, SCHOOL LIST DATE, FORM PRINT OUT, LOTTERY LOGIC, ADMIT CARD   Table Of Contents RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2023-24 महाराष्ट्र शासनाने वंचित व दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार इंग्रजी अथवा इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी rte 25 admission ही सरकारी महा योजना सुरू केली असून याद्वारे rte online application भरून RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2023-24 साठी rte admission घेवू शकतात. rte admission … Read more

RTE Maharashtra Lottery Result 2021 Admission Seat Allotment

 RTE Maharashtra Lottery Result 2021 Admission Seat Allotment Table Of Contents RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2021 चे Rte applicatione भरण्यासाठी पालकांना दिनांक 03 मार्च 2021 ते 30 मार्च 2021 पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती. RTE APPLICATION 2021 पालकांनी भरल्यानंतर संचालक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पूणे यांनी दि.06/04/2021 रोजी दुपारी 03.00 वा Video Conference … Read more

RTE Maharashtra Application 2021-22, Login Portal, Lottery Result, Fee & Dates

 RTE Maharashtra Application 2021-22, Login Portal, Lottery Result, Fee & Table Of Contents RTE Maharashtra Application 2021-2022, Login Portal, School List, Fee & Dates  The Government of Maharashtra every conducts school admissions through RTE (Right to Education) Act. The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) is the process of providing free education … Read more

RTE School List 2021-22 | आर टी ई पात्र शाळांची यादी

  RTE  School List 2021-22 | आर टी ई पात्र शाळांची यादी  Table Of Contents RTE School List 2021-22 RTE ACT 2009 नुसार बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विनानुदानित, कायम विनानुदानित व स्वयंअर्थसहायीत सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये RTE Free Admission (आर.टी.ई. अंतर्गत 25% मोफत प्रवेश) दिले जातात. RTE ADMISSION … Read more

RTE Maharashtra Admission 2021-22, Online Application, School List

RTE Maharashtra Admission, Online Application, School List Table Of Contents RTE Maharashtra Admission 2021-22 RTE Maharashtra Admission ही योजना महाराष्ट्रातील जे वंचीत व दुर्बल गटामध्ये पालक येतात अशा पालकांच्या पाल्यांसाठी RTE ONLINE Admission Maharashtra ही योजना सुरू केली असून RTE Maharashtra Admission 2021-22 ची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. RTE 25% Free Online Admission साठी इच्छूक … Read more

RTE Maharashtra Admission 2021-22

RTE Maharashtra Admission 2021-22 Table Of Contents R.T.E. ACT 2009 Under the Right to Free and Compulsory Education Act 2009 (RTE Act 2009), the government has started free and compulsory education for children from 6 to 14 years of age in all the states of the country. The government launched the RTE ADMISSION scheme to … Read more

RTE SCHOOL REGISTRATION 2021-22

 RTE SCHOOL REGISTRATION 2021-22 महाराष्ट्र सरकारने वंचीत व दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शाळांमध्ये FREE ADMISSION मिळण्यासाठी RTE ADMISSION SCHEME सुरू केली असून RTE ADMISSION MAHARASHTRA 2021-22 ही सरकारी योजना एकूण 04 टप्यात असून या मधील पहिला टप्पा म्हणजे RTE SCHOOL REGISTRATION 2021-22 हा आहे. या बद्दलची सविस्तर माहिती पाहू या महायोजना वर RTE ADMISSION MAHARASHTRA … Read more

rte 25 admission | rte 25 admission online application form

  rte 25 admission | rte 25 admission online application form बालकांच्या मोफत व‍ सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 ची अंमलबजावणी भारतामध्ये झाली व शाळाबाहय मुलांना 6 ते 14 वर्षे वयोगटाच्या आतील शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी विविध योजना राबवील्या गेल्या यातीलच एक योजना म्हणजे rte 25 admission rte 25 admission कशे घ्यायचे व त्यासाठी rte 25 … Read more

Rent agreement registration process – Charges, Documents, Format, Online/ Offline | भाडे करार नोंदणी प्रक्रिया – शुल्क, कागदपत्रे, स्वरूप, ऑनलाइन / ऑफलाइन

 भाडे करार नोंदणी प्रक्रिया – शुल्क, कागदपत्रे, स्वरूप, ऑनलाइन / ऑफलाइन भाडे करार म्हणजे काय? जमीनदार किंवा घरमालक अथवा पॉपर्टी मालक  आणि भाडेकरू यांच्यात केलेला करार, ज्याद्वारे पूर्वीचे घर किंवा निवासी जागा ताब्यात घेण्याचा अधिकार देते, त्याला भाडे करार (RENT AGREEMENT) म्हणतात.  भविष्यातील कोणताही वाद टाळण्यासाठी हे दोन्ही पक्षांचे सर्वात महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. जेव्हा भाडेकरु … Read more

RTE School List-RTE Free Education, Admission Procedure

 RTE School List-RTE Free Education, Admission Procedure Table Of Contents RTE FREE EDUCATION IN BRANDED SCHOOL’S The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, by and large known as the Right to Education Act defends the privilege of each person to get full-time formal training paying little mind to any hindrance. Article 21(A), … Read more